doc truyen hau tinh than bien httb truyen chu ebook prc download full

Hậu Tinh Thần Biến

Hoàn thành 581 Chương 258693 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Bạn đang đọc truyện Hậu Tinh Thần Biến của tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị trên trang đọc truyện online.Tinh thần biến là một tiểu thuyết võ hiệp có nội dung về một câu truyện tiên hiệp hoành tráng kể về người thanh niên Tần Vũ gian khổ tu luyện, vượt hết khó khăn này đến nguy hiểm khác để lên Thần Giới tìm người yêu. Tần Vũ đã gặp duyên kỳ ngộ học được Tinh Thần Biến công pháp của Lôi Vệ, gian khổ tu luyện để làm cho người thân mình an toàn, nhờ sự giúp sức của Lan thúc(chú của người yêu) và Nghịch Ương tiên đế để phi thăng lên tiên giới và thần giới, nhưng rồi tại thần giới tranh đấu với cả nhà thần vương của Lôi Phạt thành và Lôi Phạt thiên tôn, cuối cùng nhờ sự giúp sức của Lôi Mông (sau này là nhị sư huynh của Tần Vũ và cũng là Lâm Lôi trong truyện Bàn Long cùng tác giả) phát triển lên sau này đã sáng tạo ra Tần Mông vũ trụ của riêng mình.Truyện mang đậm sắc thái tiên, thần, lấy tinh thần dũng cảm vượt khó khăn, cố gắng đến cực hạn của bản thân nhân vật chính để đi tìm được tình yêu của mình.

Chương 1: Tám đại Thánh hoàng. Chương 2: Tả Thu Mi sống lại. Chương 3: Yến Hội. Chương 4: Con người giới - Cổ Bàn Chương 5: Hồng Mông không gian chấn động. Chương 6: Hầu Phí nhận đồ đệ. Chương 7: Hồng Quân hành phủ Chương 8: Phong Thần Bảng biến hóa. Chương 9: Bắt đầu cái mới. Chương 1: Bạo lực bất ngờ. Chương 2: Tứ cửu thiên kiếp. Chương 3: Hồng Quân. Chương 4: Tinh Thần Các. Chương 5: Tử Dương Môn. Chương 6: Chém giết liên miên. Chương 7: Bảo tàng Tần gia. Chương 8: Ám triều nổi sóng (thượng) Chương 9: Ám triều nổi sóng (hạ). Chương 10: Bảo tàng xuất hiện. Chương 11: Máu của Tần gia. Chương 12: Bắt đầu giết chóc. Chương 13: Trận Pháp Giết Địch Chương 14: Mở ra bảo tàng Chương 15: Gặp lại Tề Vân Chương 16: Cùng nhau độ kiếp Chương 17: La bàn của Cổ Bàn Chương 1: Tu Nhã Chương 2: Thế Lực Phân Hoà Chương 3: Đoạt bảo Chương 4: Kiếm tiên khôi lỗi. Chương 5: Chém giết tiên đế Chương 6: Tông Quật cùng Nghê Minh Chương 7: Hoàng Phủ Tĩnh. Chương 8: Thân thế Tôn Ngộ Không Chương 9: Ra tay . Chương 10: Lâm Lâm nổi giận. Chương 11: Vô Danh Chương 12: Sự tình đột biến Chương 13: Kim Hình Quân Văn Phong Chương 14: Đỉnh Phong Đối Quyết Chương 15: Tính mạng của Lâm Lâm gặp nguy hiểm Chương 16: Cái chết của Lâm Lâm Chương 1: Ngộ Không lập lôi đài Chương 2: Kinh thiên côn pháp Chương 3: Âu nghiệp Vu Chương 4: Tu La Giới Chương 5: Cương Thi Chương 6: Lục Nhãn Cương Thi Chương 7: Năm Trăm Năm Chương 8: Hồng Quân sinh trước … trời sinh sau