doc truyen hau cung chung ta thieu tuan nam hcctttn truyen chu ebook prc download full

Hậu Cung Chúng Ta Thiếu Tuấn Nam
Hậu Cung Chúng Ta Thiếu Tuấn Nam

Hậu Cung Chúng Ta Thiếu Tuấn Nam

Hoàn thành 118 Chương 3537 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Một khi xuyên ko, nàng thành tội ác tày trời, có quyền thế thật là tốt, làm 1 cái sắc công chúa?

Nàng phúc hắc, nàng thích phẫn trư ăn hổ, nhưng bản tính này còn ko có cơ hội phát huy, đầu kia 5 vị “đại thị thiếp” liền bắt đầu nháo cách mạng muốn giải phóng?

Hảo! Các ngươi muốn ồn ào cách mạng, ta liền chọn mĩ nam! Ko để cho các ngươi chút điểm màu sắc nhìn đến, các ngươi dám ngạo khí ngút trời, còn ko biết ta khai phường nhuộm (ý chị ấy nói các anh cho dù đấu cũng ko bằng đại ma đầu như chị ấy. Nữ chủ thật đáng sợ- Milk)

Chương 1: MỘNG ẢO NỮ CHỦ Chương 2: HÁO SẮC CÔNG CHÚA Chương 3: “THÚ” Chương 4: HAI VỊ TÂM PHÚC Chương 5: GIẤY TRÁT HỔ Chương 6: TUYỆT SẮC VÔ SONG Chương 7: DIỆP PHONG MÂU THUẪN Chương 8: YẾN CÓ MỸ NAM Chương 9: TIỂU YÊU NỮ CÂU NGƯỜI Chương 10: MỸ NAM ĐƯỢC PHÁI ĐẾN Chương 11: HOÀNG TỬ TRẦM HƯƠNG Chương 12: MỸ NAM TÂM NHƯ KIM DƯỚI ĐÁY BIỂN Chương 13: TUYỆT ĐỐI KO BUÔNG THA NGƯƠI Chương 14: PHƯỢNG CẦU HOÀNG Chương 15: 1 KHÚC KINH TỨ TỌA Chương 16: CHO HẮN TUYỂN TRẠCH (Lựa Chọn) Chương 17: LÃO TỔ TÔNG Chương 18: NGŨ PHU THỊ Chương 19: NGŨ PHU GIƯƠNG TÊN Chương 20: NGƯƠI THẬT MUỐN ĐI? Chương 21: Ý ĐÃ QUYẾT Chương 22: KINH THÀNH ĐỆ NHẤT LÂU Chương 23: NHẤT ĐỊNH PHẢI THẮNG Chương 24: XÍCH LÕA KHIÊU CHIẾN Chương 25: NGUYỆN Ý CHỊU THUA Chương 26: HÀN MAI NGẠO SƯƠNG Chương 27: ĐÁNH 1 TRẬN DANH DƯƠNG Chương 28: GẶP LẠI SONG BÀO TUẤN NAM Chương 29: CHO BỌN HỌ TỰ DO Chương 30: 1 ĐÁM VÔ LẠI Chương 31: AI CHIẾM HỮU NÀNG? Chương 32: DẬP LỬA CỨU NGƯỜI Chương 33: CHIẾU CÁCH KO LẦM Chương 34: NGƯỜI NGU NGỐC CŨNG CÓ TÔN NGHIÊM Chương 35: HỒNG LIÊN THÁNH VẬT Chương 36: THIÊN MỆNH QUÝ NỮ Chương 37: HÍ LÝ HÍ NGOẠI Chương 38: HOÀNG VỊ, NÀNG KO MUỐN! Chương 39: TÌNH ĐỘC CỦA HẮN Chương 40: BỊ AI ĂN Chương 41: NAM NHÂN ĐẤU Chương 42: CÓ HAY KO CỨU HẮN Chương 43: LƯỠNG TÌNH TƯƠNG DIỆT Chương 44: QUỲ ĐI! Chương 45: PHÙ HOA PHÍA SAU Chương 46: ĂN RA VỊ ĐẾN Chương 47: NÉM ĐI MẶT MŨI LỚN Chương 48: ĐẦU NGÓN TAY ÔN NHU Chương 49: YÊU NỔI SAO? Chương 50: BẮT CÓC