doc truyen hau cung chan huyen truyen hccht truyen chu ebook prc download full

Hậu Cung Chân Huyên Truyện

Hoàn thành 254 Chương 15797 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Vân ý xuân thâm . Chương 2: trở về nhà. Chương 3: Chương 3 Chương 4: Hoa Phi Thế Lan. Chương 5: kế tránh địch. Chương 6: Tuyết Mai. Chương 7: Diệu Âm nương tử. Chương 8: Xuân tương phùng. Chương 9: Hoa kí. Chương 10: Hạnh Chương 11: Lê đường Hoàn tần. Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: tiêu phòng Chương 15: Huyên Huyên Chương 16: Cá trong chậu Chương 17: sát khí sơ hiện ( thượng ) Chương 18: sát khí sơ hiện [ hạ ] Chương 19: Ác mộng kinh hoàng Chương 20: Lệ quý tần Chương 21: chiến thắng ban đầu Chương 22: Thanh Hà vương Chương 23: nghe thấy hỉ Chương 24: Kinh hồng ( thượng ) Chương 25: Kinh Hồng (Hạ) Chương 26: Tĩnh nhật ngọc sinh yên. Chương 27: cô sinh lạnh Chương 28: hoa lựu Chương 29: Lạnh ( thượng) Chương 30: Lạnh ( hạ ) Chương 1: kim lũ y. Chương 2: tịch nhan Chương 3: Ôn Nghi công chúa Chương 4: Đoan phi Nguyệt Tân Chương 5: Hợp mật hương Chương 6: Ý nan bình Chương 7: đao ảnh Chương 8: thuyền di động Chương 9: Hoán Bích Chương 10: sân vắng hoa quế rơi Chương 11: Ba Sơn dạ vũ Chương 12: gả thú miễn đề Chương 13: châu thai Chương 14: bệnh dịch Chương 15: nhà ai hoa nở kinh động bướm bay Chương 16: quý tần Chương 17: Keo liền sẹo Chương 18: hoa lê Chương 19: phương thần Chương 20: Diều lầm lỡ