truyen hau cung chan huyen truyen hccht ebook prc download full

Hậu Cung Chân Huyên Truyện

Hoàn thành 254 Chương 3039 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Vân ý xuân thâm . Chương 2: trở về nhà. Chương 3: Chương 3 Chương 4: Hoa Phi Thế Lan. Chương 5: kế tránh địch. Chương 6: Tuyết Mai. Chương 7: Diệu Âm nương tử. Chương 8: Xuân tương phùng. Chương 9: Hoa kí. Chương 10: Hạnh Chương 11: Lê đường Hoàn tần. Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: tiêu phòng Chương 15: Huyên Huyên Chương 16: Cá trong chậu Chương 17: sát khí sơ hiện ( thượng ) Chương 18: sát khí sơ hiện [ hạ ] Chương 19: Ác mộng kinh hoàng Chương 20: Lệ quý tần Chương 21: chiến thắng ban đầu Chương 22: Thanh Hà vương Chương 23: nghe thấy hỉ Chương 24: Kinh hồng ( thượng ) Chương 25: Kinh Hồng (Hạ) Chương 26: Tĩnh nhật ngọc sinh yên. Chương 27: cô sinh lạnh Chương 28: hoa lựu Chương 29: Lạnh ( thượng) Chương 30: Lạnh ( hạ ) Chương 1: kim lũ y. Chương 2: tịch nhan Chương 3: Ôn Nghi công chúa Chương 4: Đoan phi Nguyệt Tân Chương 5: Hợp mật hương Chương 6: Ý nan bình Chương 7: đao ảnh Chương 8: thuyền di động Chương 9: Hoán Bích Chương 10: sân vắng hoa quế rơi Chương 11: Ba Sơn dạ vũ Chương 12: gả thú miễn đề Chương 13: châu thai Chương 14: bệnh dịch Chương 15: nhà ai hoa nở kinh động bướm bay Chương 16: quý tần Chương 17: Keo liền sẹo Chương 18: hoa lê Chương 19: phương thần Chương 20: Diều lầm lỡ