doc truyen hao mon nhat kiem hmnk truyen chu ebook prc download full

Hào Môn Nhất Kiếm

Hoàn thành 55 Chương 32330 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

"Võ lâm hiện nay tối ám tợ như khu rừng này đây, con phải nhớ kỹ, phàm là kẻ võ lâm nghiệp nghệ cao cường hơn con, thì mười người hết tám chín người là tà ác bá đạo. Ai... Đây là thời mạc pháp, đạo tiêu ma chưởng, họa kiếp reo rắc khắp nơi, quần tà tung hoành ngang dọc..."

Trong thời thế loạn lạc có một thiếu niên anh hùng xuất chúng, võ nghệ cao cường, đang ngày ngày trao dồi võ nghệ và nhiệm vụ cao cả của chàng là tiêu diệt yêu ma, tà đạo trả lại sự bình an cho giang hồ. Vậy việc làm này có thành công hay không?

Chương 1: Danh gia Văn Thị Chương 2: họa kiếp đêm xuân Chương 3: thần kì bang Chương 4: kị sỹ đại nhục Chương 5: điều kiện sinh tử Chương 6: hàn đàm quái tẩu Chương 7: khốn thú đẩu công Chương 8: cô tinh huyết lệ Chương 9: huyết đỗ cựu cư Chương 10: quỷ vực nan trắc Chương 11: hào khí chấn quần hùng Chương 12: cửu độc tiên cơ Chương 13: nhu tình tợ thủy Chương 14: Phong vân đột khởi Chương 15: tụ anh lâu quyết đấu Chương 16: nhất ngôn khởi phong ba Chương 17: tam phái bủa vây Chương 18: nghi vấn trùng trùng Chương 19: thiên lý nam chinh Chương 20: huyết lưu trong đạo quán Chương 21: cố cựu tình thâm Chương 22: kỳ án mê li Chương 23: hỷ sự nan hài Chương 24: dị nhập nan xuất Chương 25: long hổ tranh đấu Chương 26: bài học nhớ đời Chương 27: giải cấu tương phùng Chương 28: nhân gian tiên tử Chương 29: khảm ly kiếm trận Chương 30: vương kiếm quy lai Chương 31: trận chiến trong thạch lương Chương 32: lão ẩu tran hùng Chương 33: cửu biệt trùng phùng Chương 34: cổ động phong vân Chương 35: sơn lâm huyết vũ Chương 36: long hổ tranh đấu Chương 37: tam mưu tứ kế Chương 38: xua sói cắn hổ Chương 39: miêu nữ dụng độc Chương 40: Hậu sơn luyện kiếm Chương 41: ôm hận quyên sinh Chương 42: kỳ duyên kiếm kinh Chương 43: mắc phải mẹo gian Chương 44: quần ma dự tế Chương 45: cừu nhân tương hội Chương 46: uy lực kim kiếm Chương 47: kiếm thánh ngao du Chương 48: quần tà cướp bảo Chương 49: châm ngòi phát nỏ Chương 50: cốt trung đại chiến