doc truyen han thu quyet tu htqt truyen chu ebook prc download full

Hận Thù Quyết Tử

Hoàn thành 24 Chương 1810 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Phi lộ Chương 2: Ném đầu lâu anh hùng giúp hiếu tử - Thử ngọn kiếm, tiểu hiệp gặp kỳ nhân Chương 3: Chốn rừng hoang hiếu tử thấy người lạ - Dưới hầm kín anh hùng gặp bước may Chương 4: Người xinh mắc tội, tráng sĩ không dứt tình - Gái đẹp khơi mào, anh hùng quyết bền dạ Chương 5: Muốn thử lòng, Địch Long Tuấn vờ đe dọa - Được gươm báu Liễu Tinh Đởm quyết ra đi Chương 6: Đánh mãnh hổ anh hùng tỏ thần dũng - Giết yêu quái cường đạo lộ nguyên hình Chương 7: Múa thanh gươm, Liễu Tinh Đởm khoe sức mạnh - Bắt mũi tên, Mai Hương Châu tỏ nghề tài Chương 8: Mai Trúc thờ ơ, thiếp chàng rõ thêm chuyện - Liễu Đào bỡn cợt, em chị hóa đâm ghen Chương 9: Đánh thủy quái, Liễu Thuấn Anh bị thất bại - Vào động phòng, Phương Quang Diệm định cơ mưu Chương 10: Gặp cơn nguy hiểm, vừa thoát nạn lửa cháy - Thấy sự kinh hồn, lại sa hầm nước sâu Chương 11: Lúc ban ngày trổ tài đánh lợn lòi - Khoảng đêm khuya ra sức giết khỉ độc Chương 12: Vì mê tín Đại Hùng bị giết - Bởi nghĩa tình, Mạnh Nguyệt Cầm trả thù chồng Chương 13: Phan Huỳnh Nương dụng trí đánh núi Thiết Tỏa - Dư Đức Minh để mưu đốt hang Bàn Loa Chương 14: Tham trai đẹp, Hương Châu cố bày mưu - Mê gái đẹp, Không Nham bỏ mạng Chương 15: Mai Hương Châu bày mẹo lừa lũ trọc - Liễu Tinh Đởm ra tay giết bọn sư Chương 16: Xuống hầm tối hiệp nữ bị thương nặng - Giết kẻ thù hiếu tử tế hồn cha Chương 17: Đến Sơn Tây, Hàn Thiên Tả sai người báo oán - Sang Vân Nam, Phương Kế Võ chẳng may bỏ mình Chương 18: Vào trong điếm, đánh giết lũ tà giáo - Theo đến chùa, lùng bắt gã ác tăng Chương 19: Địch Long Tuấn hai lần đến tìm Hàn Thiên Tả - Phan Huỳnh Nương một phen đá ngã Hắc Xa Luân Chương 20: Biết trước Trương Tam Phong đêm khuya đến cứu - Báo thù xưa Phan Huỳnh Nương ngày rạng dặn trò Chương 21: Trả thù sâu, tiểu anh hùng mạo hiểm lên núi - Nhớ tình cũ, nữ ni cô hồi tưởng lúc vào chùa Chương 22: Hoàng Kim Liên, Bạch Ngọc Lan thử lòng đôi ni cô - Hắc Xa Luân, Ô Hóa Nhi thâu dùng hai mãnh tướng Chương 23: Kể chuyện xưa, Mao Thiên Toại trổ tài - Vì bất phục, Hắc, Ô hai gã quyết đọ sức Chương 24: Ơn trả nghĩa đền tình hận thêm để muôn kiếp - Hoa nở trăng tròn tơ duyên bền chặt trăm năm