doc truyen han thu quyet tu htqt ebook prc download full

Hận Thù Quyết Tử

Hoàn thành 24 Chương 472 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Phi lộ Chương 2: Ném đầu lâu anh hùng giúp hiếu tử - Thử ngọn kiếm, tiểu hiệp gặp kỳ nhân Chương 3: Chốn rừng hoang hiếu tử thấy người lạ - Dưới hầm kín anh hùng gặp bước may Chương 4: Người xinh mắc tội, tráng sĩ không dứt tình - Gái đẹp khơi mào, anh hùng quyết bền dạ Chương 5: Muốn thử lòng, Địch Long Tuấn vờ đe dọa - Được gươm báu Liễu Tinh Đởm quyết ra đi Chương 6: Đánh mãnh hổ anh hùng tỏ thần dũng - Giết yêu quái cường đạo lộ nguyên hình Chương 7: Múa thanh gươm, Liễu Tinh Đởm khoe sức mạnh - Bắt mũi tên, Mai Hương Châu tỏ nghề tài Chương 8: Mai Trúc thờ ơ, thiếp chàng rõ thêm chuyện - Liễu Đào bỡn cợt, em chị hóa đâm ghen Chương 9: Đánh thủy quái, Liễu Thuấn Anh bị thất bại - Vào động phòng, Phương Quang Diệm định cơ mưu Chương 10: Gặp cơn nguy hiểm, vừa thoát nạn lửa cháy - Thấy sự kinh hồn, lại sa hầm nước sâu Chương 11: Lúc ban ngày trổ tài đánh lợn lòi - Khoảng đêm khuya ra sức giết khỉ độc Chương 12: Vì mê tín Đại Hùng bị giết - Bởi nghĩa tình, Mạnh Nguyệt Cầm trả thù chồng Chương 13: Phan Huỳnh Nương dụng trí đánh núi Thiết Tỏa - Dư Đức Minh để mưu đốt hang Bàn Loa Chương 14: Tham trai đẹp, Hương Châu cố bày mưu - Mê gái đẹp, Không Nham bỏ mạng Chương 15: Mai Hương Châu bày mẹo lừa lũ trọc - Liễu Tinh Đởm ra tay giết bọn sư Chương 16: Xuống hầm tối hiệp nữ bị thương nặng - Giết kẻ thù hiếu tử tế hồn cha Chương 17: Đến Sơn Tây, Hàn Thiên Tả sai người báo oán - Sang Vân Nam, Phương Kế Võ chẳng may bỏ mình Chương 18: Vào trong điếm, đánh giết lũ tà giáo - Theo đến chùa, lùng bắt gã ác tăng Chương 19: Địch Long Tuấn hai lần đến tìm Hàn Thiên Tả - Phan Huỳnh Nương một phen đá ngã Hắc Xa Luân Chương 20: Biết trước Trương Tam Phong đêm khuya đến cứu - Báo thù xưa Phan Huỳnh Nương ngày rạng dặn trò Chương 21: Trả thù sâu, tiểu anh hùng mạo hiểm lên núi - Nhớ tình cũ, nữ ni cô hồi tưởng lúc vào chùa Chương 22: Hoàng Kim Liên, Bạch Ngọc Lan thử lòng đôi ni cô - Hắc Xa Luân, Ô Hóa Nhi thâu dùng hai mãnh tướng Chương 23: Kể chuyện xưa, Mao Thiên Toại trổ tài - Vì bất phục, Hắc, Ô hai gã quyết đọ sức Chương 24: Ơn trả nghĩa đền tình hận thêm để muôn kiếp - Hoa nở trăng tròn tơ duyên bền chặt trăm năm