doc truyen truyen chu ebook prc download full

Hán Mạt Thiên Tử

Đang cập nhật Convert 20 Chương 13117 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Xuyên qua thời không, hồn về Hán Mạt, tỉnh lại sau giấc ngủ thành Hoàng Đế, cái này có thể có, chỉ là người hoàng đế này tình cảnh có vẻ như cùng nói xong không giống nhau lắm, ở ngoài có chư hầu liệt đất biên giới, sơn hà Phá Toái, bên trong có loạn thần cưỡng bức, không được tự do,

Lưu Hiệp biểu thị áp lực rất lớn, vì thay đổi chính mình vận mệnh bi thảm, vì có thể hưởng thụ Đế Vương ứng hữu đãi ngộ, Lưu Hiệp cảm giác mình nên đụng một cái, danh thần dũng tướng, nhất định phải có, tam cung lục viện

Khục khục, cái này có thể có, nói chung, đây là một cái hoàng đế bù nhìn từng bước một quật khởi cố sự

5 chương truyện mới nhất