doc truyen han de he thong hdht truyen chu ebook prc download full

Hán Đế Hệ Thống
Hán Đế Hệ Thống

Hán Đế Hệ Thống

Tác giả: Đả Khai Thể loại: Huyền Huyễn, Quan Trường, Quân Sự Nguồn: http://tangthuvien.vn/

Đang cập nhật Convert 154 Chương 27904 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Nhật nguyệt chiếu, sông lớn đến, đều vì hán thổ.

Đem một người khẩu vừa phá vạn, giáp sĩ không đủ một trăm hán quốc, phát triển trở thành nhân khẩu 1 tỉ, giáp sĩ trăm vạn, cương vực ngang qua Âu Á mỹ úc không phải đại hán đế quốc!

Nạp thế giới sản vật, tụ tập nhà Hán!

Quyển sách cũng không phải là mù quáng tranh bá thiên hạ, còn có kinh tế, mậu dịch, ngoại giao, thăm dò, thực dân, tông giáo, thậm chí các nơi đặc sản các phương diện, xin mời vui lòng phiếu đề cử, thu gom.

5 chương truyện mới nhất