truyen hai sao hs ebook prc download full

Hái Sao

Hoàn thành 29 Chương 214 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Gặp người quân tử lòng vui (1) Chương 2: Gặp người quân tử lòng vui (2) Chương 3: Ngày xuân vô tận chẳng xui mà bừng (1) Chương 4: Ngày xuân vô tận chẳng xui mà bừng (2) Chương 5: Ưng nhạn tung cánh vô chừng (1) Chương 6: Ưng nhạn tung cánh vô chừng (2) Chương 7: Sắc cầm hòa hợp thêm mừng thêm vui (1) Chương 8: Sắc cầm hòa hợp thêm mừng thêm vui (2) Chương 9: Phút giây này tình cờ gặp gỡ (1) Chương 10: Phút giây này tình cờ gặp gỡ (2) Chương 11: Nét phù vân thanh tú tươi xinh (1) Chương 12: Nét phù vân thanh tú tươi xinh (2) Chương 13: Bãi lau sương mắt trắng tinh (1) Chương 14: Bãi lau sương mắc trắng tinh (2) Chương 15: Bóng người như họa chút tình chẳng mang (1) Chương 16: Bóng người như họa chút tình chẳng mang (2) Chương 17: Ánh trăng sáng bóng cao lồng lộng (1) Chương 18: Ánh trăng sáng bóng cao lồng lộng (2) Chương 19: Đêm chưa tàn, nến cháy lắt lay (1) Chương 20: Đêm chưa tàn, nến cháy lắt lay (2) Chương 21: Lòng riêng vương những đắng cay Chương 22: Áo xanh mãi nhớ mãi bay trong lòng Chương 23: Ngày không gặp ba thu dồn nén (1) Chương 24: Ngày không gặp ba thu dồn nén (2) Chương 25: Nỗi sầu thương biết trút nơi nao Chương 26: Chim tung cánh, cá vượt ao Chương 27: Đường về mưa tuyết ào ào tung bay Chương 28: Người ta nhớ ở vùng nước biếc Chương 29: Nắm tay nhau bước trọn cuộc đời