doc truyen hai no trieu am hnta ebook prc download full

Hải Nộ Triều Âm

Hoàn thành 89 Chương 2499 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Một Đêm Kinh Hoàng Chương 2: Thảm Cảnh Điêu Tàn Chương 3: Hận Thù Chồng Chất Chương 4: Biến Cố Thương Đau Chương 5: Huyết Kiếm Xuất Hiện Giang Hồ Chương 6: Huyết sát Chương 7: Rừng Đào Kết Nghĩa Chương 8: Huyết Hận Thư Sinh Chương 9: Ác Chiến Kinh Hồn Chương 10: Huyết Lưu Mãn Địa Chương 11: Quỷ Kế Bất Thành Chương 12: Vận Sát Mờ Trời Chương 13: Gã Hành Khất Kỳ Dị Chương 14: Duyên Kỳ Ngộ Chương 16: Mưu Kế Kỳ Diệu Chương 17: Đấu Trường Lưu Huyết Chương 18: Cổ Độc Vô Hình Chương 19: Mệnh Trời Chưa Dứt Chương 20: Nhất Hổ Nan Địch Quần Hồ Chương 21: Mưa Máu Gió Tanh Chương 22: Cỗ Quan Tài Sơn Đỏ Chương 23: Độc Kế Vô Song Chương 24: Bốn Tên Dâm Tặc Chương 25: Thiên Duyên Tiền Định Chương 26: Tuyệt Đại Mỹ Nhân Chương 27: Tình Bất Phân Ly Chương 28: Chước Quỷ Mưu Thần Chương 29: Hùm Thiên Sa Bẫy Chương 30: Hành Quyết Chương 31: Thoát Hiểm Chương 32: Chạm Mặt Kẻ Thù Chương 33: Tuyệt Địa Chương 34: Tình Sử Ly Kỳ Chương 35: Tái Xuất Giang Hồ Chương 36: Tai Họa Bất Ngờ Chương 37: Bộc Lộ Thân Thế Chương 38: Bộc Lộ Thân Thế Chương 39: Sát Kiếp Triền Miên Chương 40: Cái Bang Lâm Nạn Chương 41: Gặp Gỡ Chương 42: Nợ Tình Vướng Mắc Chương 43: Diệu Kế Thần Sầu Chương 44: Tái Ngộ Cố Nhân Chương 45: Phó Hội Quần Hùng Chương 46: Đại Hội Mở Màn Chương 47: Ác Chiến Bùng Nổ Chương 48: Máu Ngập Đấu Trường Chương 49: Tình Thế Đảo Ngược Chương 50: Trợ Thủ Tình Lang Chương 51: Đột Biến Không Ngừng