doc truyen hac bach phong van hbpv ebook prc download full

Hắc Bạch Phong Vân

Hoàn thành 57 Chương 1269 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Lâm chung di mệnh Chương 2: Thần Mật Mang Tẩu Chương 3: Hán đại cổ lăng Chương 4: Huynh đệ kết giao Chương 5: Sơ lộ tranh vanh Chương 6: Cổ lăng giao phong Chương 7: Phong Nhiễu Xà Truyền Chương 8: Truy giản thoát hiểm Chương 9: Quần hùng tự hội Chương 10: Chân giả Kiếm Chủ Chương 11: Tài sơ mạt học Chương 12: Thí luyện Huyền công Chương 13: Vết tỳ trên châu bích Chương 14: Hỏa vây song hùng Chương 15: Vượt qua biển lửa Chương 16: Song kiều cứu trợ Chương 17: Quần hùng uy hiếp Chương 18: Kim bài đổi chủ Chương 19: Mất tích vì đâu? Chương 20: Mạo sư truyền nghệ Chương 21: Đêm trăng sóng nước Chương 22: Kim bài lấp lánh ánh trăng Chương 23: Nữ lang che mặt Chương 24: Ngộ phục trùng vi Chương 25: Tái thám cổ lăng Chương 26: Anh vũ truyền triệu Chương 27: Truy Hồn lệnh phù Chương 28: Trương môn ngộ đại địch Chương 29: Lời nhắc nhở của người ngọc Chương 30: Bàn định mưu kế Chương 31: Phá miếu hộ pháp Chương 32: Mật cốc quật bảo Chương 33: Vây khốn quần hùng Chương 34: Hỏa Ngưu giải vây Chương 35: Yên Sơn công chúa Chương 36: Sự tình càng khó phân biệt Chương 37: Quần hùng cưỡng ép Chương 38: Trục hổ trừ ma Chương 39: Thục Nữ kiếm pháp Chương 40: Gian ác lộ hình Chương 41: Bích Trần sơn trang Chương 42: Đồng sàng dị mộng Chương 43: Mưu tính đôi đường Chương 44: Thám thính cổ lăng Chương 45: Châu Y kiếm sĩ Chương 46: Nghi giả cố giả Chương 47: Mưu thâm họa thâm Chương 48: Trần Thương ám độ Chương 49: Di bút Tấn vương Chương 50: Cuộc chiến cổ lăng