doc truyen hac bach phong van hbpv truyen chu ebook prc download full

Hắc Bạch Phong Vân

Hoàn thành 57 Chương 4438 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Lâm chung di mệnh Chương 2: Thần Mật Mang Tẩu Chương 3: Hán đại cổ lăng Chương 4: Huynh đệ kết giao Chương 5: Sơ lộ tranh vanh Chương 6: Cổ lăng giao phong Chương 7: Phong Nhiễu Xà Truyền Chương 8: Truy giản thoát hiểm Chương 9: Quần hùng tự hội Chương 10: Chân giả Kiếm Chủ Chương 11: Tài sơ mạt học Chương 12: Thí luyện Huyền công Chương 13: Vết tỳ trên châu bích Chương 14: Hỏa vây song hùng Chương 15: Vượt qua biển lửa Chương 16: Song kiều cứu trợ Chương 17: Quần hùng uy hiếp Chương 18: Kim bài đổi chủ Chương 19: Mất tích vì đâu? Chương 20: Mạo sư truyền nghệ Chương 21: Đêm trăng sóng nước Chương 22: Kim bài lấp lánh ánh trăng Chương 23: Nữ lang che mặt Chương 24: Ngộ phục trùng vi Chương 25: Tái thám cổ lăng Chương 26: Anh vũ truyền triệu Chương 27: Truy Hồn lệnh phù Chương 28: Trương môn ngộ đại địch Chương 29: Lời nhắc nhở của người ngọc Chương 30: Bàn định mưu kế Chương 31: Phá miếu hộ pháp Chương 32: Mật cốc quật bảo Chương 33: Vây khốn quần hùng Chương 34: Hỏa Ngưu giải vây Chương 35: Yên Sơn công chúa Chương 36: Sự tình càng khó phân biệt Chương 37: Quần hùng cưỡng ép Chương 38: Trục hổ trừ ma Chương 39: Thục Nữ kiếm pháp Chương 40: Gian ác lộ hình Chương 41: Bích Trần sơn trang Chương 42: Đồng sàng dị mộng Chương 43: Mưu tính đôi đường Chương 44: Thám thính cổ lăng Chương 45: Châu Y kiếm sĩ Chương 46: Nghi giả cố giả Chương 47: Mưu thâm họa thâm Chương 48: Trần Thương ám độ Chương 49: Di bút Tấn vương Chương 50: Cuộc chiến cổ lăng