doc truyen ha tuyen song lai htsl truyen chu ebook prc download full

Hạ Tuyền Sống Lại

Hoàn thành 22 Chương 2035 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Hạ Tuyền là bị người lôi từ trên giường xuống mặt đất ngã tỉnh.

“Ba!” Một tiếng, đừng nói đau đớn tới mức nào, tưởng tượng một chút,

Không phải là cảm giác bị người hung hăng đánh một gậy vào gáy sao?

Mở mắt ra, nhìn thấy người phụ nữ vênh váo tự đắc đứng ở trước chân,

Trong lòng Hạ Tuyền nghi ngờ, lại cũng cảm giác được đầu mình ngày càng đau hơn,

Là loại đau đến tận thần kinh não, từng cơn, không gián đoạn...