doc truyen ha ha phu than hhpt truyen chu ebook prc download full

Ha Ha, Phụ Thân

Hoàn thành 59 Chương 5049 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Editor: Maru Chan

Thể loại: Đam mĩ tiểu thuyết, Huyết thống ki bán

Người nọ vốn là nhà lãnh đạo trong giới kinh doanh, với một hy vọng có thể nắm giữ mọi thứ trong tay, nhưng ở đời thì nhiều cái ngoại lệ lắm.

Và y cũng nằm trong cái ngoại lệ của hắn. Một tay tồn tại trong giới xã hội đen, vô cùng khét tiếng, Chỉ cần tìm được hắn y sẽ có một khoảng tiền công cực lớn, như vậy chuyện gì y cũng có thể làm được. Chưa ai mà không sợ y. Mà hắn cũng là ngoại lệ của y.