doc truyen giao thien dinh gtd truyen chu ebook prc download full

Giao Thiên Đỉnh

Hoàn thành 27 Chương 1802 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Đông khứ xuân lai chồi nảy lộc - Dù bao gian khó vẫn thành nhân Chương 2: Kim gia trang bán dạ ngộ biến - Giao Thiên Đỉnh thu giữ đồng nam Chương 3: Lời cảnh báo được nêu quá muộn - Giao Thiên Đỉnh không thể không đến Chương 4: Giao Thiên Đỉnh phát khai Quang Hội - Không lượng sức quyết tìm báu vật Chương 5: Giao Thiên động người người vong mạng - Tham bảo vật Quỷ Cước mệnh chung Chương 6: Chốn tuyệt địa ngộ cao nhân - Thạch Hương đàn não nề thất vọng Chương 7: Thạch Hương đàn Phong Lôi xuất phát - Quang Hội Chiếu uy lực tề thiên Chương 8: Do bốc đồng mạo phạm cao nhân - Động tà dâm Đạo Yêu mất mạng Chương 9: Động Giao Thiên sự biến phát sinh - Thạch Hương đàn ẩn tàng bảo vật Chương 10: Cửu U liên minh Ðịa Tuyệt viện - Lâm hiểm cảnh đành bỏ mệnh bài Chương 11: Vì cố nhân chấp thuận bái đường - Do cảm phục cam nghĩa phu thê Chương 12: Vượt Cửu U phu phụ lâm nạn - Dưới đáy vực tái ngộ cố thê Chương 13: Lưng chừng núi vĩnh biệt hiền thê Trung Sơn động Tuệ Quang ẩn thế Chương 14: Bởi lâm nạn hội ngộ cao nhân Nhận thâm tình biệt ly thân phụ Chương 15: Ma đưa đường gặp Vạn Thạch bảo Quỷ dẫn lối giam ở Cổ Linh Chương 16: Thoát Cổ Linh tìm vào bí động - Bất bội tín giúp người luyện công Chương 17: Võ lâm mỗi phái một thực cảnh - Anh hùng xuất thế gây hoang mang Chương 18: Về Kim gia thu hồi điền sản - Cứu nạn dân hội ngộ cố nhân Chương 19: Dương Thế Tôn phá Thập Nhân Can - Dương Cần độ lượng tha Ðiền Phương Chương 21: Bị cáo giác Bách Trương đối đầu - Bởi ác tâm hung nhân mạng vong Chương 22: Cổ Linh bảo sa vào cạm bẫy - Thập Nhân Can khí thế vũ trùm Chương 23: Cổ Linh bảo mưu hại thất phái - Kế thâm độc Nhị yêu đền mạng Chương 24: Cái bang lâm nạn cao nhân xuất Thiên hạ đệ nhất khắc tinh lai Chương 25: Thấu hiểu sao được tình mỹ nhân - Ðo lường thế nào tâm độc phụ Chương 26: Giúp Cái bang thanh lý phản đồ - Vì phó tướng thu hồi di khố Chương 27: Có thượng sơn mới thấu tình nhi nữ - Nhờ dụng kế đối phó Thập Nhân Can Chương 28: Ngỡ đã chết nào ngờ tái sinh - Giúp phu quân trọn nghĩa vẹn tình