doc truyen giang tuyet huyen suong gths truyen chu ebook prc download full

Giáng Tuyết Huyền Sương
Giáng Tuyết Huyền Sương

Giáng Tuyết Huyền Sương

Hoàn thành 58 Chương 2933 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Phương Triệu Nam Sư Môn Gặp Nạn Chương 2: Châu Huệ Anh Liều Mạng Tập Võ Chương 3: Gặp Truy Sát Sư Bá Bị Thương Chương 4: Cứu Sư Muội, Lấy Bản Đồ Đổi Thuốc Chương 5: Đêm Trăng Hàn Đàm Cùng Kết Duyên Chương 6: Phi Cáp Truyền Thư Sinh Thị Phi Chương 7: Núi Cửu Cung Đêm Khuya Gặp Nạn Chương 8: Thất Xảo Thoa Xuất Hiện Ở Võ Lâm Chương 9: Triệu Nam Lần Đầu Gặp Gỡ Trần Huyền Sương Chương 10: Học Tuyệt Kỹ Phật Pháp Vô Biên Chương 11: Hiến Thần Đan Cứu Chữa Quần Hào Chương 12: Ngọc Cốt Yêu Cơ Tan Xương Nơi Thạch Động Chương 13: Trên Đường Đi Bị Bao Nghi Vấn Chương 14: Vượt Ba Trạm Võ Nghệ Kinh Người Chương 15: Kiếm Chiêu Kỳ Ảo Khiến Người Nghi Ngờ Chương 16: Kẻ điên dại không mời mà đến Chương 17: Vô ảnh quyền đại triển thần oai Chương 18: Mai Giáng Tuyết dâng lên Huyết Trì đồ Chương 19: Trần Huyền Sương đêm mưa nhớ tình Chương 20: Đến Minh Nhạc chính tà quyết chiến Chương 21: Tử Vong cốc thiền sư lập trận Chương 22: Rượu chiêu hồn trong bữa tiệc Chiêu Hồn Chương 23: Cửa Sinh Tử Trong Tử Vong cốc Chương 24: Ngũ Quỷ trận pháp xuất ngũ quỷ Chương 25: Kiếp luân hồi trong điện luân hồi Chương 26: Tìm Được Lối Ra Ở Thủy Hỏa Động Chương 27: Thiếu Lâm Tự Gióng Trống Gõ Chuông Chương 28: Phá Cửa Thiền Gióng Trống Truyền Âm Chương 29: Nửa Đêm Đánh Lén, Cao Tăng Bị Hành Thích Chương 30: Bị Yêu Pháp Tự Phá Sư Môn Chương 31: Truyền tinh công lấy xác chế xác Chương 32: Động Tâm Cơ Khéo Phục Nhị Quái Chương 33: Chế Ngự Phương Trượng Để Cứu Người Chương 34: Cứu Thiếu Lâm Tự, Triệu Nam Trọng Thương Chương 35: Chống Minh Nhạc Đao Quang Kiếm Ảnh Chương 36: Dùng Yêu Pháp Gió Tanh Mưa Máu Chương 37: La Hán Trận Bỏ Thân Cự Yêu Chương 38: Bắt Nhị Quái, Thiếu Lâm Gặp Nạn Chương 39: Mai Giáng Tuyết Lại Cứu Phu Quân Chương 40: Hối Hận Chuyện Xưa Nhị Quái Đồng Tâm Chương 41: Có Miệng Nhưng Sao Khó Nói Nên Lời Chương 42: Trừ Kẻ Địch Lại Nổi Sát Cơ Chương 43: Trần Huyền Sương Đi Tìm Tình Lang Chương 44: Thiếu Nữ Áo Đỏ Tìm Đến Huyết Trì Chương 45: Vào Động Sâu Nhiều Lần Gặp Nguy Chương 46: Vào Huyết Trì, Ngũ Độc Ra Oai Chương 47: Thầy Trò Nhạc Chủ Gặp Lại Nhau Chương 48: Dùng Di Vật Đổi Lấy Phương Lang Chương 49: Tình Đã Hết – Sống Không Bằng Chết Chương 50: Đốt Di Thư Võ Lâm Gặp Nạn