doc truyen giang son nhu thu da kieu gsntdk truyen chu ebook prc download full

Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Hoàn thành 657 Chương 122618 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Bạn đang đọc truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu của tác giả Nam Hải Thập Tứ Lang trên trang đọc truyện online.Nhân vật chính là một đại gia chế súng lậu, bị tử hình quay về quá khứ đến một thế giới khác trở thành tướng hải quân và lãnh chúa....!

Chương 1: Tử Vong Thánh Chỉ Chương 2: Tử Vong Thánh Chỉ (trung) Chương 3: Tử vong thánh chỉ (hạ) Chương 4: Lãnh chúa ngày tận thế (Thượng ) Chương 5: Lãnh chúa ngày tận thế (hạ) Chương 6: Đợi thời cơ hành động (thượng) Chương 7: Đợi thời cơ hành động (trung) Chương 8: Đợi thời cơ hành động (hạ) Chương 9: Thiếu tướng hải quân (thượng) Chương 10: Thiếu tướng hải quân (trung) Chương 11: Thiếu tướng hải quân (hạ) Chương 12: Nữ thích khách xinh đẹp Chương 13: Tâm địa rắn rết Chương 14: Theo bóng thời gian (thượng) Chương 15: Theo bóng thời gian (hạ) Chương 16: Hy vọng lúc bình minh (thượng). Chương 17: Hy vọng lúc bình minh (hạ). Chương 18: Bức Họa Hoàng Hậu (thượng) Chương 19: Bức Họa Hoàng Hậu (trung) Chương 20: Bức Họa Hoàng Hậu (hạ) Chương 21: Hùng tâm tráng chí Chương 22: Góa phụ Tài gia Chương 23: Bóng Ma Bộ Thủ Chương 24: Nguy Hiểm Cả Hai Bên Chương 25: Ăn Miếng Trả Miếng Chương 26: Chết vì tài lợi Chương 27: Thợ săn - Con mồi (Một) Chương 28: Thợ săn - Con mồi (Hai) Chương 29: Thợ săn- Con mồi (Ba) Chương 30: Thợ săn - Con mồi (Bốn) Chương 31: Ngự Tiền Hội Nghị (Thượng) Chương 32: Ngự Tiền Hội Nghị (Trung) Chương 33: Ngự Tiền Hội Nghị (Hạ) Chương 34: Hỏa Liệt Quân Nô Chương 35: Tử Thần Tương Cách (Thượng) Chương 36: Tử Thần Tương Cách (Trung) Chương 37: Tử Thần Tương Cách (Hạ) Chương 38: Tin tức báo chí Chương 39: Ma quỷ biển sâu Chương 40: GIÚP NGƯỜI TOẠI NGUYỆN Chương 41: CẠM BẪY DỤC VỌNG Chương 42: LUNG LAY SỤP ĐỔ Chương 43: CHỢ NÔ LỆ (Thượng) Chương 44: CHỢ NÔ LỆ (Hạ) Chương 45: TRANH ĐOẠT TÌNH NHÂN (Thượng) Chương 46: TRANH ĐOẠT TÌNH NHÂN (Hạ) Chương 47: CA THƯ KÊ ĐAO (Thượng) Chương 48: CA THƯ KÊ ĐAO (Hạ) Chương 49: LINH HỒN TỘI LỖI (Thượng) Chương 50: LINH HỒN TỘI LỖI (Trung)