doc truyen giang nam oan luc gnol truyen chu ebook prc download full

Giang Nam Oán Lục

Hoàn thành 22 Chương 2226 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Minh nguyệt tường nghi án - Thư sinh phế bút nghiên Chương 2: Lộ thượng phùng mỹ nữ - Đông dạ hữu lương duyên Chương 3: Uyên để Tiêu Dao ngộ - Hồi gia tam nghi mang Chương 4: Đông khứ tầm cố nhân - Ôn Châu đả Tích Ngọc Chương 5: Ma cung nhất xuất khuynh thiên hạ - Bán dạ đông thành hỏa hựu minh Chương 6: Hắc Xà hữu diện - Minh chủ vô nhân đương Chương 7: Hắc Xà hữu diện - Minh chủ vô nhân đương Chương 8: Mạch thượng phùng Thiên Độc - Tàng Long hí Nam Tà Chương 9: Mạch thượng phùng Thiên Độc - Tàng Long hí Nam Tà Chương 10: Tháp thượng tương tư lệ - Lộ bán huyết màn đình Chương 11: Tháp thượng tương tư lệ - Lộ bán huyết màn đình Chương 12: Bắc khứ Thiên Ma tầm bảo trượng - Lư Lăng hỏa khởi diệt Văn gia Chương 13: Khấp hồi sơn cốc ưu hương hoa - Nhất đáo Nghi Xương Độc giáo vong Chương 14: Kim ngân năng sát nhân - Giang biên phùng Phật nữ Chương 15: Kiếm hạ dung Hoắc thị - Hoàng Thổ khấp hồng nhan Chương 16: Mao Sơn hỉ nhật tân nương tẩu - Đế địa du ngộ lưỡng nhân Chương 17: Mao Sơn hỉ nhật tân nương tẩu - Đế địa du ngộ lưỡng nhân Chương 18: Trường An tầm cổ mộ - Long chùy táng anh hùng Chương 19: Trường An tầm cổ mộ - Long chùy táng anh hùng Chương 20: Thiên Điểu, Hoàng Mao đồng xuất thế - Thùy tri thế thượng hữu u linh Chương 21: Thiên Điểu, Hoàng Mao đồng xuất thế - Thùy tri thế thượng hữu u linh Chương 22: Huyền Băng phùng Lư Hỏa - Lương duyên hựu viên thành