doc truyen giang ho xu xu khai bao tuong ghxxkbt truyen chu ebook prc download full

Giang Hồ Xử Xử Khai Bảo Tương
Giang Hồ Xử Xử Khai Bảo Tương
Võ Hiệp Nguồn: http://tangthuvien.vn/ Thêm Chương

Giang Hồ Xử Xử Khai Bảo Tương

Tác giả: Sài Dư Thể loại: Võ Hiệp Nguồn: http://tangthuvien.vn/

Hoàn thành Convert 522 Chương 65270 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Giang Hồ Khắp Nơi Mở Bảo Rương.

Nơi này có Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga Mi, Côn Luân, Không Động, Hoa Sơn lục đại phái, cũng có Thái Sơn, Hoa Sơn, Tung Sơn, Hành Sơn, Hằng Sơn Ngũ Nhạc kiếm phái. Có Minh Giáo, Nhật Nguyệt thần giáo hai đại Ma giáo cùng tồn tại, cũng có Thần Thủy Cung, Di Hoa Cung hai cung cùng tồn tại. Toàn Chân giáo danh xưng thiên hạ đệ nhất giáo, Thiết Huyết Đại Kỳ môn nhân tụng thiên hạ đệ nhất môn!

Ngũ tuyệt Hoa Sơn Luận Kiếm, Tam công tử Tiêu Dao giang hồ, tứ đại danh bộ uy chấn thiên hạ, thất kiếm hạ thiên sơn! Có một tên nhàm chán thư sinh gọi Bách Hiểu Sanh, biên soạn một bộ không trọn vẹn binh khí phổ. Có một tên mù mắt nhạc công đã luyện thành Thiên Long Bát Âm, danh xưng Lục Chỉ Cầm Ma!

Nhân vật chính là rơi vào giang hồ một cục đá, không nổi lên được sóng to gió lớn, lại có thể tạo nên từng vòng từng vòng gợn sóng.

Chưa đọc nên vừa đọc vừa làm, tiến độ tùy hứng

Võ Giả: Bất nhập lưu (Xanh), Tam Lưu (Lam), Nhị Lưu (Bạc), Nhất Lưu (Vàng), Tuyệt Thế (Tím)
Võ học: Thô Thiển, Tinh Diệu, Thượng Thừa, Đỉnh Cấp, Tuyệt Thế Thần Công
Nôi Công: 32 mạch chia làm: Nhất Cảnh (12 mạch thập nhị kinh biệt), Nhị Cảnh (12 mạch thập nhị chính kinh), Tam Cảnh (8 mạch kỳ kinh bát mạch)

Chương 01: Thật to giang hồ Chương 02: Mở bảo rương Chương 03: Mở nha mở nha mở bảo rương Chương 04: Mở ra bí tịch Chương 05: Mất trộm Chương 06: Bắt người cầm bẩn Chương 07: Ưng Trảo thủ đại thành Chương 08: Ưng trảo đối ưng trảo Chương 09: Nát giáp Chương 10: Mễ tiêu đầu Chương 11: Luyện kiếm Chương 12: **** Chương 13: Thủ sát Chương 14: Nói chuyện với nhau Chương 15: Đỉnh cấp võ học Chương 16: Tịch Tà Kiếm Phổ Chương 17: Bức bách Chương 18: Ban thưởng bảo rương Chương 19: Uy Vũ tiêu cục Chương 20: Đánh cược Chương 21: Khoái đao Hoa Bình Chương 22: Chém người cùng uống rượu Chương 23: Kim Đao Vương gia Chương 24: Phó chức mở ra Chương 25: Vương gia nhân Chương 26: Dương Xuân Bạch Tuyết Chương 27: Bụi trúc nhã khách Chương 28: 3 cảnh 32 vòng quanh núi Chương 29: Thanh Tâm Phổ Thiện Chú Chương 30: Thiệp mời Chương 31: Trúc Lâm Thất Hiền Chương 32: Lưu Thương khúc thủy Chương 33: 2 chỉ đối thiết chưởng Chương 34: Đỗ Khang linh tửu Chương 35: Mượn đàn kinh tứ tòa Chương 36: Thu hoạch được chìa khoá Chương 37: Thanh danh truyền Lạc Dương Chương 38: Hoàng Hà tứ quỷ Chương 39: Hiệp đạo vô song chiến thiên hạ Chương 40: Tiểu nhân đắc chí Chương 41: Xuất Lạc Dương Chương 42: Tráng tráng hành sắc Chương 43: Sinh Sinh Tạo Hóa đan Chương 44: Lực có thể khiêng đỉnh Chương 45: Hái hoa đạo tặc Chương 46: Nhanh mà không chính xác Chương 47: Ai có thể không bị chém Chương 48: Hèn hạ ác độc Chương 49: Ven đường quán trà Chương 50: Con rối sơn trang