doc truyen giang ho xao khach ghxk truyen chu ebook prc download full

Giang Hồ Xảo Khách

Hoàn thành 50 Chương 2184 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Tang Chủ Chương 2: Mộ Địa Triều Dương Chương 3: Bóng Dáng Thần Chết Chương 4: Đơn Ma Loạn Quần Hùng Chương 5: Bái Sư Chương 6: Họa Thân Kiếp Lô Chương 7: Chính Đạo Bất Minh Chương 8: Hoạt Náo Chương 9: Giảo Ngôn Chương 10: Xảo Nhân Quỷ Kế Chương 11: Lụy Tình Bi Nhân Chương 12: Âu Đình Luân, Lạc Viên Trang Chương 13: Mỹ Ảnh Âm Sát Dĩ Tuyết Ngọc Chương 14: Xảo tình, ngụy ngôn Chương 15: Ngọc Diệp Tu La Chu Mạc Nhược Chương 16: Tình và hận tình Chương 17: Trêu hoa, cợt nguyệt, vuốt râu hùm Chương 18: Ảo ảnh ma trận Chương 19: Nụ tình hé nở Chương 20: Mặc Tử tiên sinh - Vô Minh chân khí Chương 21: Võ lâm hoạt ná Chương 22: Sự biến trùng trùng Chương 23: Đối mặt Chương 24: Đề bút gieo tình Chương 25: Hắc đạo hoạt náo Chương 26: Thu phục Cái Bang Chương 27: Trương Minh Minh Chương 28: Lạt ma Tây Vực Chương 29: Vị nghĩa quên thân Chương 30: Hận nhục di thư Chương 31: Rồng phụng luận kinh thư Chương 32: Hoa chờn, bướm lượn Chương 33: Cùng hưng cực ác Chương 34: Lụy tình cuồng tâm Chương 35: Phụng sa quạ đùa Chương 36: Hoa tình luận nhân Chương 37: Họa kiếp trùng trùng Chương 38: Lưới tình Chương 39: Oan nghiệp Chương 40: Chính tà bất phân Chương 41: Nghiệp tình di oan Chương 42: Trùng trùng nghi vấn Chương 43: Chân diện Huyết y nhân Chương 44: Duyên tình nợ nghĩa Chương 45: Hận tình di nhục Chương 46: Kết tơ đoạn tình Chương 47: Sanh tử cùng tồn Chương 48: Độc bá võ lâm Chương 49: Trên đỉnh Phong Ma Chương 50: Đoạn kết