doc truyen giang ho xao khach ghxk ebook prc download full

Giang Hồ Xảo Khách

Hoàn thành 50 Chương 1043 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Tang Chủ Chương 2: Mộ Địa Triều Dương Chương 3: Bóng Dáng Thần Chết Chương 4: Đơn Ma Loạn Quần Hùng Chương 5: Bái Sư Chương 6: Họa Thân Kiếp Lô Chương 7: Chính Đạo Bất Minh Chương 8: Hoạt Náo Chương 9: Giảo Ngôn Chương 10: Xảo Nhân Quỷ Kế Chương 11: Lụy Tình Bi Nhân Chương 12: Âu Đình Luân, Lạc Viên Trang Chương 13: Mỹ Ảnh Âm Sát Dĩ Tuyết Ngọc Chương 14: Xảo tình, ngụy ngôn Chương 15: Ngọc Diệp Tu La Chu Mạc Nhược Chương 16: Tình và hận tình Chương 17: Trêu hoa, cợt nguyệt, vuốt râu hùm Chương 18: Ảo ảnh ma trận Chương 19: Nụ tình hé nở Chương 20: Mặc Tử tiên sinh - Vô Minh chân khí Chương 21: Võ lâm hoạt ná Chương 22: Sự biến trùng trùng Chương 23: Đối mặt Chương 24: Đề bút gieo tình Chương 25: Hắc đạo hoạt náo Chương 26: Thu phục Cái Bang Chương 27: Trương Minh Minh Chương 28: Lạt ma Tây Vực Chương 29: Vị nghĩa quên thân Chương 30: Hận nhục di thư Chương 31: Rồng phụng luận kinh thư Chương 32: Hoa chờn, bướm lượn Chương 33: Cùng hưng cực ác Chương 34: Lụy tình cuồng tâm Chương 35: Phụng sa quạ đùa Chương 36: Hoa tình luận nhân Chương 37: Họa kiếp trùng trùng Chương 38: Lưới tình Chương 39: Oan nghiệp Chương 40: Chính tà bất phân Chương 41: Nghiệp tình di oan Chương 42: Trùng trùng nghi vấn Chương 43: Chân diện Huyết y nhân Chương 44: Duyên tình nợ nghĩa Chương 45: Hận tình di nhục Chương 46: Kết tơ đoạn tình Chương 47: Sanh tử cùng tồn Chương 48: Độc bá võ lâm Chương 49: Trên đỉnh Phong Ma Chương 50: Đoạn kết