doc truyen giang ho mong ky ghmk ebook prc download full

Giang Hồ Mộng Ký

Hoàn thành 19 Chương 641 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Hoàng Hà nhất nộ lê dân khấp - Du tử hồi gia bất khả ngôn Chương 2: Đơn Nhai nhất đán vô sơn chủ - Lộng giả thành chân ái mãn sương Chương 3: Thế thượng hữu nhân vô khủng quỷ - Thương tâm phế tử khấp ly gia Chương 4: Ngân Long sóc nhật nan thiên thọ - Á Tử tam canh tảo ác thần Chương 5: Trúc viên cầu dược phùng Tiên tử - Đệ tử hồi sơn khiếp bách tà Chương 6: Huyền cơ diệu kế an Chân Võ - Phó thị nan xưng Xảo Quá Thiên Chương 7: Huyền cơ diệu kế an Chân Võ - Phó thị nan xưng Xảo Quá Thiên Chương 8: Đạo sĩ mệnh chung lưu Xá lợi - Anh hùng truy án diệt Song ma Chương 9: Đạo sĩ mệnh chung lưu Xá lợi - Anh hùng truy án diệt Song ma Chương 10: Hàng Long độc bức kinh thiên hạ - Nhật mộ lâm biên hữu quỷ thần Chương 11: Linh miêu xuất thế nhân tâm hoặc - Trung Nghĩa khai môn Lôi Hỏa lâm Chương 12: Họa trung đắc phúc Uyên Ương Giản - Tuấn Cực Phong Đô diện bất toàn Chương 13: Họa trung đắc phúc Uyên Ương Giản - Tuấn Cực Phong Đô diện bất toàn Chương 14: Song độc tương phùng hương mãn yến - Động phòng bất toại lưỡng nhân ai Chương 15: Xung Hư ám đáo An Dương địa - Huyết Ảnh Hồng Hoa khiếp võ lâm Chương 16: Âm dương linh địa chân nhân hóa - Thái Hòa sơn thượng phong đô vương Chương 17: Tiên tử thất cơ mưu soán nghiệp - Hồng Hoa giản thượng khủng u linh Chương 18: Khai sơn phá thạch thùy nhân xuẩn - Hoa dạ tân lang vấn u linh Chương 19: Khai sơn phá thạch thùy nhân xuẩn - Hoa dạ tân lang vấn u linh