doc truyen giang ho mong ky ghmk truyen chu ebook prc download full

Giang Hồ Mộng Ký

Hoàn thành 19 Chương 1604 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Hoàng Hà nhất nộ lê dân khấp - Du tử hồi gia bất khả ngôn Chương 2: Đơn Nhai nhất đán vô sơn chủ - Lộng giả thành chân ái mãn sương Chương 3: Thế thượng hữu nhân vô khủng quỷ - Thương tâm phế tử khấp ly gia Chương 4: Ngân Long sóc nhật nan thiên thọ - Á Tử tam canh tảo ác thần Chương 5: Trúc viên cầu dược phùng Tiên tử - Đệ tử hồi sơn khiếp bách tà Chương 6: Huyền cơ diệu kế an Chân Võ - Phó thị nan xưng Xảo Quá Thiên Chương 7: Huyền cơ diệu kế an Chân Võ - Phó thị nan xưng Xảo Quá Thiên Chương 8: Đạo sĩ mệnh chung lưu Xá lợi - Anh hùng truy án diệt Song ma Chương 9: Đạo sĩ mệnh chung lưu Xá lợi - Anh hùng truy án diệt Song ma Chương 10: Hàng Long độc bức kinh thiên hạ - Nhật mộ lâm biên hữu quỷ thần Chương 11: Linh miêu xuất thế nhân tâm hoặc - Trung Nghĩa khai môn Lôi Hỏa lâm Chương 12: Họa trung đắc phúc Uyên Ương Giản - Tuấn Cực Phong Đô diện bất toàn Chương 13: Họa trung đắc phúc Uyên Ương Giản - Tuấn Cực Phong Đô diện bất toàn Chương 14: Song độc tương phùng hương mãn yến - Động phòng bất toại lưỡng nhân ai Chương 15: Xung Hư ám đáo An Dương địa - Huyết Ảnh Hồng Hoa khiếp võ lâm Chương 16: Âm dương linh địa chân nhân hóa - Thái Hòa sơn thượng phong đô vương Chương 17: Tiên tử thất cơ mưu soán nghiệp - Hồng Hoa giản thượng khủng u linh Chương 18: Khai sơn phá thạch thùy nhân xuẩn - Hoa dạ tân lang vấn u linh Chương 19: Khai sơn phá thạch thùy nhân xuẩn - Hoa dạ tân lang vấn u linh