doc truyen giang ho ky ghk truyen chu ebook prc download full

Giang Hồ Ký

Hoàn thành 47 Chương 3307 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Người đoạn trường dưới Đoạn Trường nhai Chương 2: Triều Vân nhuộm Tử Kim trâm Chương 3: Trên Nhạc Dương lâu lộ tiểu cẩu Chương 4: Động Đình Minh Nguyệt hội quần hào Chương 5: Nữ nhân thịnh nộ trổ thần oai Chương 6: Tiên tử bất cẩn ngộ ám toán Chương 7: Trong nói cười quỷ diệt hồn phi Chương 8: Cõi đời mênh mông biết về đâu Chương 9: Tầm Dương giang đầu dạ lưu khách Chương 10: Quan Đế miếu quần hào tụ hội Chương 11: Quan Đế miếu quần hào ngộ nạn Chương 12: Giang hồ vạn dặm theo bên chàng Chương 13: Mặc Ngọc Kiếm Sắc khiếp lão ma Chương 14: Người cao còn có kẻ cao hơn Chương 15: Tứ tuyệt hiện thân Túy Liễu trang Chương 16: Đêm lạnh khách đến Trà thay rượu Chương 17: Thời nay anh hùng thuộc thiếu niên Chương 18: Nhân sinh hà xứ bất tương phùng Chương 19: Nhìn về dĩ vãng chạnh lòng đau Chương 20: Liễu lâm khoái thuyền hiện kỳ nhân Chương 21: Mười năm sống chết chẳng rõ tin Chương 22: Thị phi chính tà nào ai hay Chương 23: Độn Long bảo quần hiệp thất tung Chương 24: Trong Tam Âm bang hội quần hùng Chương 25: Lão anh hùng thân bất tự chủ Chương 26: Xả thân gác cửa ngăn mưu đồ Chương 27: Tuyệt kỹ cành cây thắng bảo kiếm Chương 28: Tuyết Sơn linh cung hội Tây Trúc Chương 29: Ngọc Hằng Nga chẳng rõ thư hùng Chương 30: Dĩ vãng sao thể tính từ đầu Chương 31: Quần hiệp dọ thám Mê Tâm đình Chương 32: Kịp thời tỉnh ngộ mừng ba sinh Chương 33: Ngàn lớp thạch động một Tiên ông Chương 34: Khai Thạch phủ bái kiến kỳ nhân Chương 35: Địa phủ Bích cung thoát Khô Trúc Chương 36: Bạch sơn hắc thủy thám thần sầu Chương 37: Tăng tẩu Nam Hải quái kỳ Chương 38: Chương 0038 Chương 39: Tiểu anh hùng thách đấu Đệ nhất ma Chương 40: Ai là kẻ mạo danh thay thế Chương 41: Thần Phong Mục Trường phong vân hội Chương 42: Thương tâm chỉ bởi một ý niệm Chương 43: Hà Lan sơn chiến Quái tẩu Chương 44: Quần hào tụ hội Thiếu Lâm tự Chương 45: Chớ mang mộng ảo vì cuộc đời Chương 46: Ân oán tình thù tổng kết oán Chương 47: Tình hiếu hai đàng khó giữ trọn