doc truyen giang ho doat kiep ghdk ebook prc download full

Giang Hồ Đoạt Kiếp

Hoàn thành 55 Chương 993 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Lữ khách trong tuyết lạnh Chương 2: Huyết án tạo thảm cảnh Chương 3: Bạch Mẫu Đơn trang kỳ biến Chương 4: Kiếp họa trùng trùng Chương 5: Tứ môn Chương 6: Huyền cung Cung chủ Chương 7: Đoạn đao Chương 8: Tiêu Lân công tử Chương 9: Đào Viên dậy sóng Chương 10: Bách Hoa Di Chương 11: Khai thông Sinh Tử Huyền Quan Chương 12: Khởi nghiệp võ lâm Chương 13: Ẩn họa cuồng tình Chương 14: Hàm Mô công - Lương Tống Chương 15: Mênh mông sóng tình Chương 16: Vì tình lụy thân Chương 17: Oan hận uất hờn Chương 18: Ngưỡng nô tình Chương 19: Tiệt sinh lộ - Đoạn đạo tình Chương 20: Biến cố bất ngờ Chương 21: Một kiếp họa ẩn tàng Chương 22: Tử Địa Vô Luân Chương 23: Lạc Hồn cốc Chương 24: Nghiệp tình lụy thân Chương 25: Hư thực thực hư - Vô minh kỳ ảo Chương 26: Thiếu hiệp hành Chương 27: Hóa Huyết Âm Ma công Chương 28: Xảo ngôn giải nghiệp tình Chương 29: Hoạt náo võ lâm Chương 30: Pháp sự Thiếu Lâm Chương 31: Đối ẩm tri nhân Chương 32: Ảo Dục Tu La Chương 33: Ẩn tình Chương 34: Hắc y quỷ diện Chương 35: Hoạt náo Trương Phong tiêu cục Chương 36: Hư thực - Thực hư Chương 37: Vạch mặt Chương 38: Vị nghĩa tình thâm Chương 39: Thâm tình, bất lụy thân Chương 40: Hàm Dương dị kế Chương 41: Vô tâm nhân Chương 42: U Hồn quỷ cốc Chương 43: Vỏ quít dày có móng tay nhọn Chương 44: Bóng sắc võ lâm Chương 45: Bóng tình lưới ái Chương 46: Hạc Tiên trang chủ Chương 47: Hư ảo khôn lường Chương 48: Hoa độc trái đắng Chương 49: Hoa thơm trái độc Chương 50: Phân cành tỉa hoa