doc truyen giang ho doat kiep ghdk truyen chu ebook prc download full

Giang Hồ Đoạt Kiếp

Hoàn thành 55 Chương 2606 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Lữ khách trong tuyết lạnh Chương 2: Huyết án tạo thảm cảnh Chương 3: Bạch Mẫu Đơn trang kỳ biến Chương 4: Kiếp họa trùng trùng Chương 5: Tứ môn Chương 6: Huyền cung Cung chủ Chương 7: Đoạn đao Chương 8: Tiêu Lân công tử Chương 9: Đào Viên dậy sóng Chương 10: Bách Hoa Di Chương 11: Khai thông Sinh Tử Huyền Quan Chương 12: Khởi nghiệp võ lâm Chương 13: Ẩn họa cuồng tình Chương 14: Hàm Mô công - Lương Tống Chương 15: Mênh mông sóng tình Chương 16: Vì tình lụy thân Chương 17: Oan hận uất hờn Chương 18: Ngưỡng nô tình Chương 19: Tiệt sinh lộ - Đoạn đạo tình Chương 20: Biến cố bất ngờ Chương 21: Một kiếp họa ẩn tàng Chương 22: Tử Địa Vô Luân Chương 23: Lạc Hồn cốc Chương 24: Nghiệp tình lụy thân Chương 25: Hư thực thực hư - Vô minh kỳ ảo Chương 26: Thiếu hiệp hành Chương 27: Hóa Huyết Âm Ma công Chương 28: Xảo ngôn giải nghiệp tình Chương 29: Hoạt náo võ lâm Chương 30: Pháp sự Thiếu Lâm Chương 31: Đối ẩm tri nhân Chương 32: Ảo Dục Tu La Chương 33: Ẩn tình Chương 34: Hắc y quỷ diện Chương 35: Hoạt náo Trương Phong tiêu cục Chương 36: Hư thực - Thực hư Chương 37: Vạch mặt Chương 38: Vị nghĩa tình thâm Chương 39: Thâm tình, bất lụy thân Chương 40: Hàm Dương dị kế Chương 41: Vô tâm nhân Chương 42: U Hồn quỷ cốc Chương 43: Vỏ quít dày có móng tay nhọn Chương 44: Bóng sắc võ lâm Chương 45: Bóng tình lưới ái Chương 46: Hạc Tiên trang chủ Chương 47: Hư ảo khôn lường Chương 48: Hoa độc trái đắng Chương 49: Hoa thơm trái độc Chương 50: Phân cành tỉa hoa