doc truyen giang ho bien dia thi ki ba ghbdtkb truyen chu ebook prc download full

Giang Hồ Biến Địa Thị Kì Ba

Hoàn thành 171 Chương 10760 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Xuyên Việt Oanh Oanh Liệt liệt Chương 2: ĐỪNG CỬ ĐỘNG, COI CHỪNG ĐỘNG THAI. Chương 3: TRONG THIÊN VIỆN CÓ NGƯỜI MUỐN THẮT CỔ! Chương 4: CHUỘC VỀ MỘT KẺ GÂY RỐI. Chương 5: TA MUỐN TRANG ĐIỂM. Chương 6: CHUỘT RÚT LÀ CHUYỆN LỚN! Chương 7: THẦN THÚ! Chương 8: THẨM THIẾU GIA CHĂM CHỈ HIẾU HỌC! Chương 9: ĐỒ CHẾT TIỆT! Chương 10: YÊU NGHIỆT TO GAN! Chương 11: NHẢY LẦU! Chương 12: LƯU MANH! Chương 13: ẢNH ĐẾ TẦNG TẦNG LỚP LỚP! Chương 14: TRẦN GIAN TIÊN CẢNH! Chương 15: TUYẾT LƯU LY! Chương 16: KHÔNG NHẤT ĐỊNH PHẢI THÀNH THÂN! Chương 17: XUẤT PHÁT! Chương 18: BẦY RẮN KÉO TỚI! Chương 19: OAN NGHIỆT! Chương 20: MAU QUĂNG TUYẾT LƯU LY ĐI! Chương 21: NÚI THIÊN MỘ! Chương 22: ÁM SÁT! Chương 23: MỌI NGƯỜI CÙNG NHAU ĐI CƯỚP NGƯỜI! Chương 24: HÀNH TRÌNH TẠM HOÃN! Chương 25: THUỐC CÓ VẤN ĐỀ! Chương 26: GẶP PHẢI NGƯỜI QUEN! Chương 27: TẶNG MỘT MÓN QUÀ! Chương 28: NGƯƠI CỐ Ý ĐÚNG KHÔNG? Chương 29: CỔ TRÙNG! Chương 30: THẬT SỰ ÂN ÁI! Chương 31: MỘT CHÚT THÀNH Ý CŨNG KHÔNG CÓ! Chương 32: “…” Chương 33: TRẠM DỊCH MỤC NÁT! Chương 34: ÂM THẦM HẠ ĐỘC! Chương 35: QUỲNH HOA CỐC! Chương 36: UỐNG SAY! Chương 37: PHU NHÂN THỬ VỚI TA MỘT CHÚT! Chương 38: THẬT LÀ LOÁ MẮT! Chương 39: NHÀ CAO CỬA RỘNG! Chương 40: … Chương 41: HÁI HOA TẶC! Chương 42: LẠC MẤT MỘT NGƯỜI! Chương 43: CHÚC THANH LAM! Chương 44: THẨM TIỂU THỤ MOE NGỐC NGHẾCH! Chương 45: LÝ BẠCH HẠO! Chương 46: BÉO Ú! Chương 47: RÊN RỈ! Chương 48: GIĂNG BẪY! Chương 49: NỬA ĐÊM HÀNH ĐỘNG! Chương 50: MA GIÁO GIÁO CHỦ RẤT XUI XẺO!