doc truyen gian phu cua kieu the gpckt truyen chu ebook prc download full

Gian Phu Của Kiều Thê

Hoàn thành 81 Chương 2913 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Thuyết phục Chương 2: Đồng ý Chương 3: Từ chối khéo Chương 4: Nói chuyện trực tiếp Chương 5: Khẩn cầu Chương 6: Đối sách Chương 7: Định thân Chương 8: Vu cáo hãm hại Chương 9: Thỏa hiệp Chương 10: Mưu đồ bí mật Chương 11: Thảo luận Chương 12: Phản đối Chương 13: Khẩn trương Chương 14: Che dấu Chương 15: Đanh đá Chương 16: Nhớ nàng Chương 17: Thành thân Chương 18: Thân thể Chương 19: Hối hận Chương 20: Động phòng Chương 21: Không đành lòng Chương 22: Lại mặt Chương 23: Chờ Chương 24: Hiểu rõ Chương 25: Nguyện ý Chương 26: Nịnh bợ Chương 27: Tính toán Chương 28: Đồng ý Chương 29: Cửa hàng Chương 30: Tôn tử Chương 31: Kết thân Chương 32: Sách cấm Chương 33: Trưng binh Chương 34: Phát biểu Tấn Giang độc nhất vô nhị Chương 35: Phát biểu Tấn Giang độc nhất vô nhị Chương 36: Phát biểu Tấn Giang độc nhất vô nhị Chương 37: Phát biểu Tấn Giang độc nhất vô nhị Chương 38: Tấn Giang phát biểu độc nhất vô nhị Chương 39: Phát biểu Tấn Giang độc nhất vô nhị Chương 40: Phát biểu Tấn Giang độc nhất vô nhị Chương 41: Phát biểu Tấn Giang độc nhất vô nhị Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50