truyen gian phu cua kieu the gpckt ebook prc download full

Gian Phu Của Kiều Thê

Hoàn thành 81 Chương 1431 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Thuyết phục Chương 2: Đồng ý Chương 3: Từ chối khéo Chương 4: Nói chuyện trực tiếp Chương 5: Khẩn cầu Chương 6: Đối sách Chương 7: Định thân Chương 8: Vu cáo hãm hại Chương 9: Thỏa hiệp Chương 10: Mưu đồ bí mật Chương 11: Thảo luận Chương 12: Phản đối Chương 13: Khẩn trương Chương 14: Che dấu Chương 15: Đanh đá Chương 16: Nhớ nàng Chương 17: Thành thân Chương 18: Thân thể Chương 19: Hối hận Chương 20: Động phòng Chương 21: Không đành lòng Chương 22: Lại mặt Chương 23: Chờ Chương 24: Hiểu rõ Chương 25: Nguyện ý Chương 26: Nịnh bợ Chương 27: Tính toán Chương 28: Đồng ý Chương 29: Cửa hàng Chương 30: Tôn tử Chương 31: Kết thân Chương 32: Sách cấm Chương 33: Trưng binh Chương 34: Phát biểu Tấn Giang độc nhất vô nhị Chương 35: Phát biểu Tấn Giang độc nhất vô nhị Chương 36: Phát biểu Tấn Giang độc nhất vô nhị Chương 37: Phát biểu Tấn Giang độc nhất vô nhị Chương 38: Tấn Giang phát biểu độc nhất vô nhị Chương 39: Phát biểu Tấn Giang độc nhất vô nhị Chương 40: Phát biểu Tấn Giang độc nhất vô nhị Chương 41: Phát biểu Tấn Giang độc nhất vô nhị Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50