doc truyen giac bac gb truyen chu ebook prc download full

Giặc Bắc

Hoàn thành 53 Chương 3301 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Mở đầu Chương 2: Những Bước Chân Khổ Luyện Chương 3: Kẻ Cầm Sổ Giang Hồ Chương 4: Quyển Sổ Xóa Tên Người Chương 5: Ba Người Đánh Một Không Chột Cũng Què Chương 6: Thứ Kiếm Thuật Giết Ruồi Chương 7: Chạm Mặt Lần Đầu Chương 8: Bí Ẩn Quanh Cái Chết Của Tiên Đế Chương 9: Giữa Đường Gặp Cứu Tinh Chương 10: Lê Tuấn Bạch Chương 11: Biến Cố Đẩy Người Đi Chương 12: Ngộ Biến Phải Tòng Quyền Chương 13: Hạ Long Khách Chương 14: Đường Lên Quảng Uyên Chương 15: Nhất Kiếm Trấn Tam Phương Chương 16: Người Tù Tinh Nguyện Chương 17: Khi Hai Kẻ Thù Hợp Tác Chương 18: Kẻ Cầm Sổ Giang Hồ Chương 19: Thập Đạo Tướng Quân Chương 20: Tìm Ra Thêm Manh Mối Chương 21: Hữu Danh Vô Thực Chương 22: Tai Nạn Tới Liền Liền Chương 23: Đừng Chọc Giận Kẻ Cướp Chương 24: Nghe Lén Chuyện Thầm Kín Chương 25: Sống Chết Cũng Một Chiêu Chương 26: Hàng Chữ Dưới Gầm Giường Chương 27: Thật Giả Không Ai Lường Chương 28: Một Chiêu Kiếm, Một Mạng Người Chương 29: Ai Giết Hạ Long Khách? Chương 30: Trang Chủ Là Ai? Chương 31: Phạm Sứ Quân Chương 32: Gặp Lại Người Quen Chương 33: Thử Người Mới Biết Người Chương 34: Trên Đỉnh Tản Viên Chương 35: Rồng Nằm Cọp Nấp Chương 36: Biên Thùy Lửa Dậy Chương 37: Sát Cánh Bên Nhau Chương 38: Đằng Châu Dấy Binh Chương 39: Tiếp Tục Cuộc Tranh Tài Chương 40: Đằng Châu Tiến Binh Chương 41: Sắp Tới Hồi Gay Cấn Chương 42: Chiêu Kiếm Của Hồ Nguyên Chương 43: Trổ Ba Tấc Lưỡi Chương 44: Đường Tơ Kẽ Tóc Chương 45: Chén Rượu Mừng Của Đinh Thái Hậu Chương 46: Chiếc Tín Bài Màu Đen Chương 47: Vũ Quân Sư Chương 48: Bí Mật Của Hồ Nguyên Chương 49: Đâm Lao Phải Theo Lao Chương 50: Cái Chết Của Lê Hào