doc truyen gia toc ma ca rong - tap 5 thien than sa nga gtmcr t5ttsn gtmcrt5ttsn truyen chu ebook prc download full

Gia Tộc Ma Cà Rồng - Tập 5: Thiên Thần Sa Ngã
Gia Tộc Ma Cà Rồng - Tập 5: Thiên Thần Sa Ngã

Gia Tộc Ma Cà Rồng - Tập 5: Thiên Thần Sa Ngã

Hoàn thành 43 Chương 29896 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Sau khi thừa kế di sản bí mật của nhà Van Alen, Schuyler liền chạy trốn tới Florence cùng người tình bị cấm đoán của mình - Jack. Hai người bắt đầu thực hiện sứ mệnh mà số phận đã sắp đặt dành cho Schuyler: tìm ra và bảo vệ năm cánh cổng còn lại hiện đang canh giữ trái đất khỏi Lucifer - chúa tể của Máu Bạc.

Gia tộc ma cà rồng - Tập 5 - Chương 1Gia tộc ma cà rồng - Tập 5 - Chương 2Gia tộc ma cà rồng - Tập 5 - Chương 3Gia tộc ma cà rồng - Tập 5 - Chương 4Gia tộc ma cà rồng - Tập 5 - Chương 5Gia tộc ma cà rồng - Tập 5 - Chương 6Gia tộc ma cà rồng - Tập 5 - Chương 7Gia tộc ma cà rồng - Tập 5 - Chương 8Gia tộc ma cà rồng - Tập 5 - Chương 9Gia tộc ma cà rồng - Tập 5 - Chương 10Gia tộc ma cà rồng - Tập 5 - Chương 11Gia tộc ma cà rồng - Tập 5 - Chương 12Gia tộc ma cà rồng - Tập 5 - Chương 13Gia tộc ma cà rồng - Tập 5 - Chương 14Gia tộc ma cà rồng - Tập 5 - Chương 15Gia tộc ma cà rồng - Tập 5 - Chương 16Gia tộc ma cà rồng - Tập 5 - Chương 17Gia tộc ma cà rồng - Tập 5 - Chương 18Gia tộc ma cà rồng - Tập 5 - Chương 19Gia tộc ma cà rồng - Tập 5 - Chương 20Gia tộc ma cà rồng - Tập 5 - Chương 21Gia tộc ma cà rồng - Tập 5- Chương 22Gia tộc ma cà rồng - Tập 5 - Chương 23Gia tộc ma cà rồng - Tập 5 - Chương 24Gia tộc ma cà rồng - Tập 5 - Chương 25Gia tộc ma cà rồng - Tập 5 - Chương 26Gia tộc ma cà rồng - Tập 5 - Chương 27Gia tộc ma cà rồng - Tập 5 - Chương 28Gia tộc ma cà rồng - Tập 5 - Chương 29Gia tộc ma cà rồng - Tập 5 - Chương 30Gia tộc ma cà rồng - Tập 5 - Chương 31Gia tộc ma cà rồng - Tập 5 - Chương 32Gia tộc ma cà rồng - Tập 5 - Chương 33Gia tộc ma cà rồng - Tập 5 - Chương 34Gia tộc ma cà rồng - Tập 5 - Chương 35Gia tộc ma cà rồng - Tập 5 - Chương 36Gia tộc ma cà rồng - Tập 5 - Chương 37Gia tộc ma cà rồng - Tập 5 - Chương 38Gia tộc ma cà rồng - Tập 5 - Chương 39Gia tộc ma cà rồng - Tập 5- Chương 40Gia tộc ma cà rồng - Tập 5 - Chương 41Gia tộc ma cà rồng - Tập 5 - Chương 42Gia tộc ma cà rồng - Tập 5 - Chương 43 (Hết tập 5)