doc truyen gia toc ma ca rong - tap 3 he lo gtmcr t3hl gtmcrt3hl truyen chu ebook prc download full

Gia Tộc Ma Cà Rồng - Tập 3: Hé Lộ
Gia Tộc Ma Cà Rồng - Tập 3: Hé Lộ

Gia Tộc Ma Cà Rồng - Tập 3: Hé Lộ

Hoàn thành 45 Chương 16811 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Đến khi nơi quyền uy lâu đời của Máu Xanh ở Rio de Janeiro bị đe dọa thì phe Máu Xanh lại cần Schuyler đứng về phía mình. Trận địa ở trên cao còn chiến trường thì đẫm máu. Schuyler bị giằng xé giữa bổn phận - đam mê - tình yêu và tự do.

Lãng mạn, cuốn hút và đầy những câu chuyện kỳ bí về lịch sử cũng như đời sống của ma cà rồng đã được hé lộ trong tập ba series Gia tộc ma cà rồng của tác giả Melisa de la Cruz.

Gia tộc ma cà rồng - Tập 3 - Chương 1 Gia tộc ma cà rồng - Tập 3 - Chương 2 Gia tộc ma cà rồng - Tập 3 - Chương 3 Gia tộc ma cà rồng - Tập 3 - Chương 4 Gia tộc ma cà rồng - Tập 3 - Chương 5 Gia tộc ma cà rồng - Tập 3 - Chương 6 Gia tộc ma cà rồng - Tập 3 - Chương 7 Gia tộc ma cà rồng - Tập 3 - Chương 8 Gia tộc ma cà rồng - Tập 3 - Chương 9 Gia tộc ma cà rồng - Tập 3 - Chương 10 Gia tộc ma cà rồng - Tập 3 - Chương 11 Gia tộc ma cà rồng - Tập 3 - Chương 12 Gia tộc ma cà rồng - Tập 3 - Chương 13 Gia tộc ma cà rồng - Tập 3 - Chương 14 Gia tộc ma cà rồng - Tập 3 - Chương 15 Gia tộc ma cà rồng - Tập 3 - Chương 16 Gia tộc ma cà rồng - Tập 3 - Chương 17 Gia tộc ma cà rồng - Tập 3 - Chương 18 Gia tộc ma cà rồng - Tập 3 - Chương 19 Gia tộc ma cà rồng - Tập 3 - Chương 20 Gia tộc ma cà rồng - Tập 3 - Chương 21 Gia tộc ma cà rồng - Tập 3 - Chương 22 Gia tộc ma cà rồng - Tập 3 - Chương 23 Gia tộc ma cà rồng - Tập 3 - Chương 24 Gia tộc ma cà rồng - Tập 3 - Chương 25 Gia tộc ma cà rồng - Tập 3 - Chương 26 Gia tộc ma cà rồng - Tập 3 - Chương 27 Gia tộc ma cà rồng - Tập 3 - Chương 28 Gia tộc ma cà rồng - Tập 3 - Chương 29 Gia tộc ma cà rồng - Tập 3 - Chương 30 Gia tộc ma cà rồng - Tập 3 - Chương 31 Gia tộc ma cà rồng - Tập 3 - Chương 32 Gia tộc ma cà rồng - Tập 3 - Chương 33 Gia tộc ma cà rồng - Tập 3 - Chương 34 Gia tộc ma cà rồng - Tập 3 - Chương 35 Gia tộc ma cà rồng - Tập 3 - Chương 36 Gia tộc ma cà rồng - Tập 3 - Chương 37 Gia tộc ma cà rồng - Tập 3 - Chương 38 Gia tộc ma cà rồng - Tập 3 - Chương 39 Gia tộc ma cà rồng - Tập 3 - Chương 40 Gia tộc ma cà rồng - Tập 3 - Chương 41 Gia tộc ma cà rồng - Tập 3 - Chương 42 Gia tộc ma cà rồng - Tập 3 - Chương 43 Gia tộc ma cà rồng - Tập 3 - Chương 44 Gia tộc ma cà rồng - Tập 3 - Chương 45 Gia tộc ma cà rồng - Tập 3 - Phần kết