doc truyen gia su co van de gscvd truyen chu ebook prc download full

Gia Sư Có Vấn Đề

Hoàn thành 22 Chương 1749 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Gia Sư Có Vấn Đề chính là cô, không biết bằng cách gì mà cô khiến cho một người khó dạy bảo chuyên đánh nhau trốn học như hắn phải thuần phục, nghe lời khôn xiết.

Và giờ đây hắn đã trở thành một vị tổng giám đốc khiến cho các cô gái phải nể phục, kính trọng...

Còn cô lại khác, cô lại có những bước đi chậm chạp, không lẽ cô đã cùng với hắn... nên hắn mới nghe lời cô đến vậy??