doc truyen duyen den la em ddle ebook prc download full

Duyên Đến Là Em

Hoàn thành 30 Chương 651 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Gái ế chuẩn bị trước khi đi xem mắt Chương 2: Thiếu tá trong truyền thuyết Chương 3: Ngẫu nhiên bị khảo sát trước khi xem mắt Chương 4: Vô tình bị khảo sát trước khi xem mắt 2 Chương 5: Trai đẹp chính là đối tượng xem mắt 1 Chương 6: Trai đẹp là đối tượng xem mắt 2 Chương 7: Anh (cô) không phải thức ăn trong mâm của tôi (1) Chương 8: Anh (cô) không phải thức ăn trong âm của tôi (2) Chương 9: Không yêu thích cô gái hám tiền Chương 10: Cắm rễ ở quê hương, không yêu đất nước khác Chương 11: Vô tình trồng liễu liễu lên xanh Chương 12: Lính đặc chủng giống cậu chủ xã hội đen Chương 13: Cậu bé*, đừng trông mặt mà bắt hình dong Chương 14: Cầm tiêu* hợp tấu động lòng người Chương 15: Cá và tay gấu không thể có được cả hai Chương 16: Nhân sinh, nơi nào không gặp nhau Chương 17: Người làm vườn trồng táo Chương 18: Tuyển chọn hạt giống binh lính Chương 19: Đào tạo hạt giống binh lính trong đợt chọn huấn Chương 20: Được mùa táo đỏ binh lính Chương 21: Gặp nhau trên núi khi hoa nở Chương 22: Tài hội tương tư, liền hại tương tư* Chương 23: Chẳng sợ sơn cùng thuỷ tận Chương 24: Đừng khóc, người anh yêu nhất Chương 25: Tôi có một đôi cánh vô hình Chương 26: Có cùng khát vọng và ước mơ Chương 27: Căng thẳng đi gặp cha mẹ Chương 28: Nguyện là hải đăng chờ đợi anh Chương 29: Nhiều năm tìm kiếm, duyên đến là em Chương 30: Đại kết cục!