doc truyen duyen den la em ddle truyen chu ebook prc download full

Duyên Đến Là Em

Hoàn thành 30 Chương 1347 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Gái ế chuẩn bị trước khi đi xem mắt Chương 2: Thiếu tá trong truyền thuyết Chương 3: Ngẫu nhiên bị khảo sát trước khi xem mắt Chương 4: Vô tình bị khảo sát trước khi xem mắt 2 Chương 5: Trai đẹp chính là đối tượng xem mắt 1 Chương 6: Trai đẹp là đối tượng xem mắt 2 Chương 7: Anh (cô) không phải thức ăn trong mâm của tôi (1) Chương 8: Anh (cô) không phải thức ăn trong âm của tôi (2) Chương 9: Không yêu thích cô gái hám tiền Chương 10: Cắm rễ ở quê hương, không yêu đất nước khác Chương 11: Vô tình trồng liễu liễu lên xanh Chương 12: Lính đặc chủng giống cậu chủ xã hội đen Chương 13: Cậu bé*, đừng trông mặt mà bắt hình dong Chương 14: Cầm tiêu* hợp tấu động lòng người Chương 15: Cá và tay gấu không thể có được cả hai Chương 16: Nhân sinh, nơi nào không gặp nhau Chương 17: Người làm vườn trồng táo Chương 18: Tuyển chọn hạt giống binh lính Chương 19: Đào tạo hạt giống binh lính trong đợt chọn huấn Chương 20: Được mùa táo đỏ binh lính Chương 21: Gặp nhau trên núi khi hoa nở Chương 22: Tài hội tương tư, liền hại tương tư* Chương 23: Chẳng sợ sơn cùng thuỷ tận Chương 24: Đừng khóc, người anh yêu nhất Chương 25: Tôi có một đôi cánh vô hình Chương 26: Có cùng khát vọng và ước mơ Chương 27: Căng thẳng đi gặp cha mẹ Chương 28: Nguyện là hải đăng chờ đợi anh Chương 29: Nhiều năm tìm kiếm, duyên đến là em Chương 30: Đại kết cục!