doc truyen duy nga doc ton dndt truyen chu ebook prc download full

Duy Ngã Độc Tôn

Hoàn thành 956 Chương 255142 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Truyện Duy Ngã Độc Tôn tác giả Tiểu Đao Phong Lợi thuộc thể loại Tiên hiệp với văn phong gọn gàng mà súc tích, dễ hiểu mà tình tiết ly kỳ... Ở đây, Ngã không phải là cái Ta tầm thường thấp kém, mà là cái BẢN NGÃ của mỗi người.

Là sự CHẤP NGÃ (cố chấp cái Bản Ngã). Cái Bản Ngã ấy, sự Chấp Ngã ấy nó to lớn lắm, vĩ đại lắm, cho nên hễ có ai khác đụng chạm đến cái Bản Ngã nầy thì nó vùng lên phản ứng quyết liệt. Thiên Nguyên Đại Lục đao kiếm cùng sinh tử, cường giả chí tôn thiên cấp đỉnh phong, ngàn năm không thấy cảnh giới cuối!

Đây là thời đại cường giả xuất hiện lớp lớp ở Thiên Nguyên Đại Lục, nhân vật chính xuyên qua sống lại rốt cục là sinh sống bình thường hay là chí tôn quật khởi? Ta sẽ tìm được ta trong cái bổn lai diện mục của ta, trong ánh sáng nhiệm mầu của chơn lý hằng hữu bất biến. Đương nhiên cái ngôi vị cao trọng nơi cõi thiêng liêng là kết quả.

Chương 1: Mẫu thân Chương 2: Tiên thiên tử khí quyết Chương 3: Vận may Chương 4: Sát Chương 5: Kịch đấu Chương 6: Tần Hoành Viễn Chương 7: Oai phong gia chủ Chương 8: Tử Thần Viên Chương 9: Con đồng ý không? Chương 10: Chuyện hôn sự Chương 11: Thượng Quan Thi Vũ Chương 12: Oan gia ngõ hẹp Chương 13: Ai giáo huấn ai Chương 14: Hết sức căng thẳng Chương 15: Phản ứng của Tần gia Chương 16: Đại hội tông tộc Chương 17: Bạo phát Chương 18: Từ chối Chương 19: Đột phá Chương 20: Cự tuyệt lần hai Chương 21: Khu dân nghèo Chương 22: Mới gặp Chương 23: Nhờ cậy Chương 24: Công pháp Thần cấp Chương 25: Chiến kỹ Thần cấp khủng bố Chương 26: Xung đột nhỏ Chương 27: A Hổ Chương 28: Tự chuốc nhục vào thân Chương 29: Gặp trắc trở Chương 30: Tây Qua Chương 31: Biến dị thần kỳ Chương 32: Huyền cấp Chương 33: Một loại thiên tài khác Chương 34: Tây Qua bái sư Chương 35: Thăng chức Huyền cấp bậc bốn! Chương 36: Lĩnh ngộ Chương 37: Nhổ cỏ tận gốc Chương 38: Mới vào hiểm địa Chương 39: Thiết Giáp Ngạc Chương 40: Tia chớp sát thủ rừng rậm Chương 41: Săn bắt Chương 42: Uy hiếp Chương 43: Mượn “Miêu” đả thương người Chương 44: Thượng Quan gia cường thế Chương 45: Cổ quái! Chương 46: Tập kích đêm! Chương 47: Diệt sát cường giả Địa cấp! Chương 48: Biến hóa! Chương 49: Ca ca dạy ngươi đắp người tuyết Chương 50: Ta không đồng ý!