doc truyen duong ve - mac bao phi bao dv-mbpb truyen chu ebook prc download full

Đường Về - Mặc Bảo Phi Bảo
Đường Về - Mặc Bảo Phi Bảo

Đường Về - Mặc Bảo Phi Bảo

Hoàn thành 43 Chương 2927 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Khi gặp lại tình đầu là vào tám, chín năm sau, tôi đứng ở trạm xăng, thấy anh bước ra từ siêu thị.

Tôi nhìn anh không dám tin, thử hỏi, anh có còn nhớ em là ai không. Tay anh cầm chai nước suối, nhìn tôi rồi bình tĩnh trả lời, nhớ, dù có hóa thành tro tôi cũng sẽ nhớ em.

Có một câu hát như thế này: “Hẹn ước kiếp này, thiếu nhau một lần gặp lại, từ nay về sau, vết thương không thể lành lặn như lúc đầu”.

Tên truyện là Đường về (Quy Lộ) được gộp từ họ của hai nhân vật chính, Quy Hiểu và Lộ Viêm Thần.

Chương 1: Đêm Tuyết Ở Biên Cương (1) Chương 2: Đêm Tuyết Ở Biên Cương (2) Chương 3: Đêm Tuyết Ở Biên Cương (3) Chương 4: Lang Thang Trên Đường Người (1) Chương 5: Lang Thang Trên Đường Người (2) Chương 6: Lang Thang Trên Đường Người (3) Chương 7: Lang Thang Trên Đường Người (4) Chương 8: Tình Yêu Xa Xỉ (1) Chương 9: Tình Yêu Xa Xỉ (2) Chương 10: Tình Yêu Xa Xỉ (3) Chương 11: Thần Hiểu Chiếu Quy Lộ (1) Chương 12: Thần Hiểu Chiếu Quy Lộ (2) Chương 13: Thần Hiểu Chiếu Quy Lộ (3) Chương 14: Thần Hiểu Chiếu Quy Lộ (4) Chương 15: Con Đường Chưa Biết Phía Trước (1) Chương 16: Con Đường Chưa Biết Phía Trước (2) Chương 17: Con Đường Chưa Biết Phía Trước (3) Chương 18: Con Đường Chưa Biết Phía Trước (4) Chương 19: Phong Bia Và Mộ Bia (1) Chương 20: Phong Bia Và Mộ Bia (2) Chương 21: Phong Bia Và Bia Mộ (3) Chương 22: Phong Bia Và Bia Mộ (4) Chương 23: Từng Tấc Từng Tấc Mộng Núi Sông (1) Chương 24: Từng Tấc Từng Tấc Mộng Núi Song (2) Chương 25: Từng Tấc Từng Tấc Mộng Núi Sông (3) Chương 26: Từng Tấc Từng Tấc Mộng Núi Sông (4) Chương 27: Từng Tấc Từng Tấc Mộng Núi Sông (5) Chương 28: Trái Tim Thuần Khiết (1) Chương 29: Trái Tim Thuần Khiết (2) Chương 30: Trái Tim Thuần Khiết (3) Chương 31: Trái Tim Thuần Khiết (4) Chương 32: Trái Tim Thuần Khiết (5) Chương 33: Trung Thành Và Tín Ngưỡng (1) Chương 34: Trung Thành Và Tín Ngưỡng (2) Chương 35: Trung Thành Và Tín Ngưỡng (3) Chương 36: Trung Thành Và Tín Ngưỡng (4) Chương 37: Đường Về Nơi Nao (1) Chương 38: Đường Về Tới Nơi Nao (2) Chương 39: Đường Về Tới Nơi Nao (3) Chương 40: Đường Về Tới Nơi Nao (4) Chương 41: Đường Về Tới Nơi Nào (5) Chương 42: Quy Lộ Hướng Thần Hiểu (1) Đường Về Tới Sớm Mai Chương 43: Quy Lộ Hướng Thần Hiếu (2) Đường Về Tới Sớm Mai