doc truyen duong trieu bai gia tu dtbgt truyen chu ebook prc download full

Đường Triều Bại Gia Tử
Đường Triều Bại Gia Tử
Lịch Sử Nguồn: http://tangthuvien.vn/ Thêm Chương

Đường Triều Bại Gia Tử

Tác giả: Doãn Tam Vấn Thể loại: Lịch Sử Nguồn: http://tangthuvien.vn/

Đang cập nhật Convert 306 Chương 33316 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Cửu Thiên cổng trời mở cung điện, vạn quốc y quan bái chuỗi ngọc trên mũ miện;

Đại Đường Trinh Quán, thành tựu về văn hoá giáo dục xán lạn, Sơn Hà cẩm tú; võ công cái thế; uy thêm tứ hải.

Thái Cực trên điện, Lý Thế Dân uy phong hiển hách, quân lâm thiên hạ; Lăng khói các hạ, văn thần Vũ Tướng trải qua bang tế thế, mở cương thác Thổ.

Thịnh thế rực rỡ chi năm, cuộn sóng phập phồng trong lúc đó, thiếu niên tạ dật hoảng hốt nghìn năm, trở thành một vừa thua sạch toàn bộ gia nghiệp bại gia tử...

5 chương truyện mới nhất

Chương 1: Lúng túng bại gia tử Chương 2: Vạn bảo túi dặm tranh vẽ Chương 3: Cùng kháng mà ngủ Chương 4: Ô y hạng trong người ta Chương 5: Đi cuốn khó khăn Chương 6: Có nhục nhã nhặn buôn bán Chương 7: Người nào dưới ngòi bút ra tác phẩm xuất sắc Chương 8: Đầu thừa đuôi thẹo lợi dụng Chương 9: Phóng ngựa tiểu hoàn khố Chương 10: Thắt y mang Chương 11: Đáng ghét khách không mời mà đến Chương 12: Quấn không ra Hầu Quân Tập Chương 13: Không muốn làm thi nhân thầy thuốc Chương 14: Thần y thánh dược Chương 15: Sắc thái thần bí Chương 16: Không xảo không thành sách Chương 17: Cố hương tự có quý nhân giúp Chương 18: Nào lậu chi có Chương 19: Tái đổ 1 bả Chương 20: Làm người ta phiền muộn thắng cục Chương 21: Xuân / tiêu 1 khắc giá trị vạn quán Chương 22: Khắc địch chế thắng chi đạo Chương 23: Quỳnh hoa tửu Chương 24: Đông tuần kế hoạch Chương 25: Phương tâm tự cho phép 2 Nguyệt sau Chương 26: Ám bố trí bụi gai cành ô-liu Quyển 2 Lạc Thủy cuốn Đông Môn - Chương 27: Thiên tử Lạc Dương hành Quyển 2 Lạc Thủy cuốn Đông Môn - Chương 28: Chớ cậy Xuân / quang xán lạn Quyển 2 Lạc Thủy cuốn Đông Môn - Chương 29: Thiên luân cùng quyền mưu Quyển 2 Lạc Thủy cuốn Đông Môn - Chương 30: Tấn Vương bệnh nặng Quyển 2 Lạc Thủy cuốn Đông Môn - Chương 31: Giai nhân cộng đêm đẹp Quyển 2 Lạc Thủy cuốn Đông Môn - Chương 32: Nến đỏ cao chiếu móng ngựa cấp bách Quyển 2 Lạc Thủy cuốn Đông Môn - Chương 33: 1 ngày chạy như bay thành Lạc Dương Quyển 2 Lạc Thủy cuốn Đông Môn - Chương 34: Cửa thành cung khuyết thứ tự mở Quyển 2 Lạc Thủy cuốn Đông Môn - Chương 35: Thuốc đến đợi bệnh trừ Quyển 2 Lạc Thủy cuốn Đông Môn - Chương 36: Lệ uông uông tiểu la lỵ Quyển 2 Lạc Thủy cuốn Đông Môn - Chương 37: Áo bào tím văn võ Quyển 2 Lạc Thủy cuốn Đông Môn - Chương 38: Trọng thần phóng ra ngoài nổi danh đường Quyển 2 Lạc Thủy cuốn Đông Môn - Chương 39: Kỵ thanh ngưu lão Tiên ông Quyển 2 Lạc Thủy cuốn Đông Môn - Chương 40: Hoài dương huyện nam Quyển 2 Lạc Thủy cuốn Đông Môn - Chương 41: Hư hại móng ngựa Quyển 2 Lạc Thủy cuốn Đông Môn - Chương 42: Vô tâm trồng liễu cũng tài hoa Quyển 2 Lạc Thủy cuốn Đông Môn - Chương 43: Tĩnh chờ tin lành Quyển 2 Lạc Thủy cuốn Đông Môn - Chương 44: Lạc thủy hồng hà ánh giai nhân Quyển 2 Lạc Thủy cuốn Đông Môn - Chương 45: Mới không gặp lòng người đã xa Quyển 2 Lạc Thủy cuốn Đông Môn - Chương 46: Ngự bút đề chiêu bài Quyển 2 Lạc Thủy cuốn Đông Môn - Chương 47: Tiêu dao nông phu Quyển 2 Lạc Thủy cuốn Đông Môn - Chương 48: 2 tiểu vô sai Quyển 2 Lạc Thủy cuốn Đông Môn - Chương 49: Vấn tội nạp gián Quyển 2 Lạc Thủy cuốn Đông Môn - Chương 50: Chư Tử trông mong được Quân phụ trước