doc truyen duong phong chi thua kien dpctk truyen chu ebook prc download full

Đường Phong Chi Thừa Kiền

Hoàn thành 77 Chương 6513 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Edit By Dạ Nguyệt – Hạ Nguyệt – Vấn Nguyệt – Lai Khứ

Beta: Hạ Nguyệt– Lai Khứ

Thể loại: Phụ tử, cung đình, điềm văn, xuyên không, trọng sinh, 1 x 1

Paring: Đường Thái Tông (Lý Thế Dân) x Lý Thừa Kiền (Trung sơn quận vương).

Truyện Đường Phong Chi Thừa Kiền của tác giả Thiên Khóa Thụ là câu chuyện được xây dựng trên yếu tố lịch sử của triều đại Trung Hoa.

Sau đây chúng ta cùng xem một chút về bối cảnh thời gian diễn ra trong truyện nha.

Năm 614: Thừa Kiền sinh ra, cũng vào lúc đó Thái Tông đế 16 tuổi.

Năm 615: Kế đến là Lí Thái, Lí Kính sinh ra.

Năm 616: Tiếp theo Lí Hữu, Lí Âm, Trường Nhạc, Dự Chương sinh ra.

Năm 621: Ngoài ra còn có cuộc binh biến Huyền Vũ Môn, Thái Tông đế 23 tuổi, Lí Tĩnh 35 tuổi.

Năm 621. Sau đó, Thái Tông xưng đế. Năm 625. Lí Trì sinh ra, Lí Minh Đạt [ Tấn Dương công chúa ] sinh ra.

Thêm vào đó theo đúng tư liệu, nhũ danh Thanh Tước, Trĩ Nô không phải là bịa đặt, Thừa Kiền là trưởng tử, lấy hai chữ làm tên, mà Lý Thái, Lý Trì đều lấy một chữ làm tên, nhưng đều là con trai trưởng, vì con vợ kế khác nhau, cho nên Thái Tông vì bọn họ lấy nhũ danh Thanh Tước cùng Trĩ Nô.

Bất quá, vẫn là cấp nhũ danh cho Lí Kính, thuận tiện thành văn. Mỗi nhũ danh của các hoàng từ đều có nguyên do riêng, cùng sự kết hợp nhiều yếu tố.

Lí Kính nhũ danh kêu Huyền Lân![ Kỳ Lân: Cổ đại thần thú, đại biểu điềm lành, so sánh tài năng kiệt xuất nhân tài ]

Lí Hữu nhũ danh kêu Đằng Vũ![ đằng xà: Cổ đại thần thú. Chỉ đa nghi giả dối ]

Lí Âm nhũ danh kêu Văn Đào [ ác thú: Cổ đại thần thú, truyền thuyết là ác nhân biến thành làm người ta sợ hãi]

Mời các bạn theo dõi tiếp tục câu chuyện này.

Chương 1: Trọng sinh Chương 2: Không còn là thừa kiền thái tử [1] Chương 3: Không còn là thừa kiền thái tử [2] Chương 4: Chuyện ở khởi huy điện Chương 5: Tuổi đều tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây Chương 6: Gặp lại Chương 7: Ván cờ vị thủy Chương 8: Giải đáp khúc mắc [1] Chương 9: Giải khúc mắc [2] Chương 10: Giải khúc mắc [3] Chương 11: Giải khúc mắc [4] Chương 12: Giải khúc mắc [5] Chương 13: Khúc mắc có thể giải? Chương 14: Gặp lão sư Chương 15: Liên hoan Chương 16: Sau khi tỉnh lại Chương 17: Ngô vương lí kính Chương 18: Tường băng khẽ lay Chương 19: Giáo huấn đệ đệ Chương 20: Tuyết yến [1] Chương 21: Tuyết yến [2] Chương 22: Tuyết yến [3] Chương 23: Tuyết yến [4] Chương 24: Tuyết yến Chương 25: Tuyết yến [6] Chương 26: Tuyết yến [ kết ] Chương 27: Quá độ? Chương 28: Thời gian qua nhanh [ thượng ] Chương 29: Thời gian qua nhanh [ trung ] Chương 30: Thời gian qua nhanh [ hạ ] Chương 31: Tiết trời khai hoa (mùa xuân về) [ thượng Chương 32: Tiết trời khai hoa [ trung ] Chương 33: Tiết trời khai hoa [ hạ ] Chương 34: Thời gian chuẩn bị đại hội xúc cúc Chương 35: Thời điểm tiến hành đấu xúc cúc Chương 36: Thời điểm tiến hành đấu xúc cúc [2] Chương 37: Khi xúc cúc tiến hành [3] Chương 38: Khi xúc cúc bắt đầu [ nhất ] Chương 39: Khi xúc cúc bắt đầu [ nhị ] Chương 40: Khi xúc cúc bắt đầu [ tam ] Chương 41: Khi xúc cúc bắt đầu [ tứ ] Chương 42: Lại xúc cúc (nhất) Chương 43: Nhỏ mọn quá mức Chương 44: Xúc cúc đại hội (nhất) Chương 45: Xúc cúc đại hội [ chấm dứt ] Chương 46: Hương vị son phấn Chương 47: Mộc phong vũ Chương 48: Mộc phong vũ [ nhị ] Chương 49: Mộc phong vũ [ tam ] Chương 50: Mộc phong vũ [ tam ]