settingsshare

Đường Môn Lục Đạo Chương 29: Mới vào Đường Môn

Từ trong cơ quan đi ra người xa xa không chỉ năm mươi cái, bởi vì Tô Vũ mở ra mười đạo cơ quan cửa ra, cửa thứ ba vượt qua kiểm tra nhân số đạt đến một trăm hai mươi người!

Cũng may thường từ cơ quan ở trong đi ra một người liền có một gã Đường Môn đệ tử ghi chép lại xuất quan trình tự, năm mươi thứ hạng đầu đã bị ghi tạc rồi Đường Môn tân đệ tử trên danh sách, năm mươi tên về sau người Đường Môn đệ tử không đủ ghi chép, cũng không cần ghi chép, cho nên đằng sau may mắn từ trong cơ quan đi ra người cũng tự biết bọn hắn không có duyên với Đường Môn.

Năm mươi tên bên ngoài khảo hạch đệ tử trước sau ảm đạm rời đi, lần này Đường Môn khảo hạch xem như như vậy kết thúc, nếu muốn gia nhập Đường Môn, chỉ có thể đợi đến lúc lần tiếp theo Đường Môn tân đệ tử khảo hạch.

"Chúc mừng các ngươi trở thành Đường Môn tân đệ tử, tuy rằng các ngươi đều thông qua được Đường Môn khảo hạch, nhưng dựa theo Đường Môn đệ tử tiêu chuẩn, các ngươi chỉ có thể trở thành Đường Môn nhập môn đệ tử, về phần có thể không thể trở thành Đường Môn đệ tử chính thức một mực ở lại Đường Môn, liền muốn xem các ngươi tương lai một năm biểu hiện, các ngươi có thể đã minh bạch?" Đường Hùng nhìn xem cuối cùng trổ hết tài năng năm mươi người, những thứ này đều là Đường Môn thành phần chính (máu mới), Đường Môn có thể hay không một mực chấn hưng xuống dưới đều tại những đệ tử này bên mình.

"Rút cuộc trở thành Đường Môn đệ tử a!" Tô Vũ xiết chặt nắm đấm, trong lòng có một tia khác thường chờ mong.

Hắn không đủ phụ lòng Đường Phong kỳ vọng, hắn đáp ứng Đường Phong trở thành Đường Môn đệ tử, hiện tại hắn làm được!

Đã trải qua kỷ quan khó khăn khảo hạch rút cuộc đã trở thành Đường Môn đệ tử, nhưng muốn chính thức tiến vào Đường Môn còn cần lau sạch - người, sạch tinh thần, tĩnh tâm.

"Chúc mừng các vị sư đệ sư muội trở thành Đường Môn đệ tử, ta là Cố Nguyên, là của các ngươi quản sự sư huynh, các ngươi có thể bảo ta Cố sư huynh, ta sẽ dẫn các ngươi quen thuộc Đường Môn hết thảy sự vật, Đường Môn giữa quy củ nghiêm khắc, cái gì đẳng cấp đệ tử có thể đi chỗ nào, có thể bắt được bao nhiêu tu luyện tài nguyên các ngươi đều muốn rõ ràng, có nhiều chỗ có thể đi, có nhiều chỗ có nên hay không đi, những thứ này các ngươi đều muốn nhớ rõ ràng."

Tại năm mươi mặt người trước, một thân hình đứng thẳng Đường Môn đệ tử đứng ở khảo hạch trên đài, đối với mới thành {vì: Là} Đường Môn đệ tử Tô Vũ đám người nói, sau đó liền dẫn năm mươi người lên núi.

Đây là Tô Vũ chính thức bước vào Đường Môn cửa chính, tại trước cửa chính có một phương thật to cái ao nước, ao ở bên trong hơi nước bốc lên, mảng lớn Thanh Liên thổ lộ hương nhị, nhập trì lau sạch - người đây là tân đệ tử chính thức tiến vào Đường Môn trước phải việc cần phải làm, chỉ có bước qua rồi Tịnh Thân Trì mới có thể vượt qua chính thức tiến vào Đường Môn.

Mà ở lau sạch - người về sau, muốn tại Đường Môn đại điện lễ hương ngồi xuống ba canh giờ, cho đến trong nội tâm linh hoạt kỳ ảo, không muốn vô niệm mới xem như sạch tâm sạch tinh thần, làm xong những thứ này mới có thể nói mình là Đường Môn đệ tử.

Thường một lần tân đệ tử đều có một cái quản sự sư huynh dẫn đầu một năm, cho đến một năm sau mới nhập môn đệ tử khảo hạch, tại cái này trong vòng một năm, quản sự sư huynh sẽ nói cho hắn biết đám Đường Môn quy củ, không có quy củ sao thành được vuông tròn, lời này nói rất đúng không sai đấy.

"Các ngươi bước qua Tịnh Thân Trì sau đều cùng sau lưng ta, ta mang bọn ngươi quen thuộc Đường Môn.

" Cố Nguyên từ Tịnh Thân Trì bên cạnh lách đi qua, chờ năm mươi người từng cái bước qua Tịnh Thân Trì.

"Nơi này là Đường Môn đại điện, các ngươi về sau mỗi sáng sớm đều muốn đến đại điện đến tập sớm khóa, sẽ có Đường Môn Trưởng lão nói cho các ngươi biết chính xác tập võ tu luyện chi pháp. Chúng ta bây giờ đi địa phương là ký danh đệ tử chỗ ở, ký danh đệ tử cùng đệ tử khác bất đồng, Đường Môn ký danh đệ tử tại một năm về sau sẽ có một cuộc khảo hạch, nếu là khảo hạch đạt tiêu chuẩn tức thì có thể trở thành nhập môn đệ tử, không thể đạt tiêu chuẩn chỉ có thể tiếp tục làm ký danh đệ tử chờ đợi tiếp theo khảo hạch, nhập môn đệ tử cũng giống như vậy, muốn trở thành đệ tử chính thức cũng muốn thông qua một năm một lần nhập môn đệ tử khảo hạch." Cố Nguyên vừa đi vừa hướng người phía sau nói.

Ký danh đệ tử thân phận so sánh đặc thù, có thể nói là Đường Môn đệ tử lại có thể không tính làm Đường Môn đệ tử, cho nên ký danh đệ tử tại Đường Môn đãi ngộ cũng không khá lắm.

Cố Nguyên càng đi càng lệch, nếu không phải mọi người biết rõ hắn là quản sự sư huynh chỉ sợ đều muốn cho rằng không biết mang đi nơi nào, tốt tại phía trước loáng thoáng đã có thể chứng kiến một phương lầu các rồi.

Càng đi về phía trước, Tam tòa lầu các đập vào mi mắt, có không ít người đang cố gắng luyện võ, chờ mong có thể sớm ngày thông qua ký danh đệ tử khảo hạch, trở thành nhập môn đệ tử.

Nhìn thấy Cố Nguyên mang người lại tới đây, rất nhiều người đều đình chỉ luyện võ, nhìn xem Cố Nguyên một đoàn người, Đường Môn lại có người mới gia nhập.

"Cố sư huynh!"

Cố Nguyên một đường làm cho trải qua chi địa, đều có người dặn dò, trong mắt toát ra một cỗ kính nể chi ý.

Bọn hắn chỉ là Đường Môn sơ cấp nhất ký danh đệ tử, Cố Nguyên thế nhưng là thật thượng thừa đệ tử, tiến thêm một bước mà nói là có thể trở thành đệ tử hạch tâm tồn tại, cùng ký danh đệ tử so với thân phận cao hơn.

Cố Nguyên mang theo năm mươi người ở chỗ này dạo qua một vòng mà đã đi, đơn giản giới thiệu một chút liền đi, ký danh đệ tử tại Đường Môn giữa địa vị cũng không cao, có thể nói là thấp nhất quả nhiên tồn tại, phàm trần ký danh đệ tử giữa có thể trở thành Đường Môn đệ tử chính thức rải rác có thể đếm được!

Rất nhanh, Cố Nguyên mang theo bọn hắn thay đổi cái phương hướng tiếp tục dẫn đầu bọn hắn tại Đường Môn giữa ghé qua, không bao lâu liền đi tới Đường Môn Chủ Phong bên cạnh một tòa núi nhỏ trên đỉnh.

"Chỗ này ngọn núi nhỏ chính là nhập môn đệ tử trên mặt đất rồi, bởi vì nhập môn đệ tử nhân viên rất nhiều, cho nên Đường Môn đem chỗ này ngọn núi nhỏ độc lập đi ra, bởi vì Đường Môn hàng năm tuyển nhận nhập môn đệ tử đều cực kỳ khả quan, cho nên tại Đường Môn giữa ngọn núi nhỏ lên nhập môn đệ tử so với Chủ Phong đệ tử khác còn nhiều hơn, nếu muốn từ nhập môn đệ tử đến đệ tử chính thức cũng là Đường Môn bên trong đứng đầu không dễ dàng vượt qua một cái khe rãnh!" Cố Nguyên nhìn xem sắp du ngoạn sơn thuỷ ngọn núi nhỏ ba mươi tên nhập môn đệ tử, rất rõ ràng đem những vật này nói cho bọn hắn biết, để cho bọn họ có một cái rõ ràng nhận thức.

Không là trở thành rồi nhập môn đệ tử liền có nghĩa là cách đệ tử chính thức không xa, hoàn toàn trái lại!

Tại ngọn núi nhỏ lên nhập môn đệ tử lấy ngàn mà tính, mà mỗi lần khảo hạch có thể thành công tấn thăng làm đệ tử chính thức cũng không quá đáng rải rác mấy người mà thôi, đây là Đường Môn đệ tử tấn chức giữa khó khăn nhất vượt qua nhất đạo khe rãnh!

Một số người sắc mặt nhất thời liền xụ xuống, bọn hắn dùng {vì: Là} ký danh đệ tử tại Đường Môn tấn thăng làm nhập môn đệ tử rất khó, lại không nghĩ rằng từ nhập môn đệ tử muốn tấn thăng đến đệ tử chính thức càng khó!

Như vậy một tòa ngọn núi nhỏ người trên tất cả đều là Đường Môn nhập môn đệ tử, có thể nghĩ, trong đó tranh đấu là cỡ nào tàn khốc.

Tô Vũ vốn tưởng rằng có thể trở thành Đường Môn đệ tử có thể rất nhanh tìm được Đường Trung Viêm rồi, nhưng nhìn tình huống hiện tại, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn là rất không có khả năng rồi, hắn hiện tại liền Đường Môn Chủ Phong cũng không có tư cách đi lên, càng không nói đến tại to như vậy Đường Môn tìm kiếm Đại trưởng lão?

Cố Nguyên mang theo bọn hắn nhanh chóng lên ngọn núi nhỏ, đem năm mươi người mang đến vài toà lầu các lúc trước.

"Lại đây tân đệ tử nữa a... Đằng sau mấy tòa nhà đều là không lầu."

Đi đến bên trái nhất một tòa lầu các, lầu các lúc trước có một phương màu xanh bàn đá, một gã tóc tùy ý rơi lả tả lão giả một tay đứng lặng tại trên bàn đá, giống như tại dưỡng thần.

Cố Nguyên rất cung kính hướng lão giả tôn cái lễ, lão giả tựa hồ có cảm ứng loại, nửa mở mắt nhìn một chút Cố Nguyên, hữu khí vô lực đối với Cố Nguyên nói ra.

"Đa tạ Trưởng lão." Cố Nguyên rất là lễ phép trả lời, sau đó mang theo mọi người sau này trước mặt lầu các đi đến.

"Cố sư huynh, lão nhân kia là ai a?" Có người mở miệng hỏi, lão giả thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt, thậm chí trên quần áo liền Đường Môn đánh dấu đều không có, không biết Cố Nguyên tại sao phải đối với lão giả kia tôn kính như vậy.

"Về sau tại Đường Môn giữa nói chuyện muốn thả tôn kính chút ít, đó cũng không phải là các ngươi nói cái gì lão đầu, là quản các ngươi nhập môn đệ tử Trưởng lão, Trưởng lão tính tình cổ quái, từ trước đến nay ưa thích thanh tĩnh, nếu là vô sự không nên tiến đến quấy rầy, thấy cũng muốn tôn xưng một tiếng Trưởng lão." Cố Nguyên sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, những thứ này mới tới đệ tử còn cần hảo hảo ma luyện một phen.

"Các ngươi riêng phần mình chọn lựa một gian phòng ốc, về sau các ngươi liền ở nơi này rồi, có cái gì không hiểu cũng có thể tới hỏi ta, mặt khác, với tư cách mới nhập môn đệ tử, Đường Môn hội cho mỗi người các ngươi cấp cho một đám tu luyện tài nguyên còn có một miếng Thối Luyện Đan!"

"Thối Luyện Đan!"

Nghe được ba chữ kia, nhất thời rất nhiều người con mắt đều sáng!

Thối Luyện Đan thế nhưng là đang tu luyện điểm bắt đầu không thể thiếu tốt đan dược a! Chỉ có điều luyện chế có chút khó khăn, cũng không phải mỗi người đang tu luyện điểm bắt đầu đều có cơ hội có thể có được Thối Luyện Đan đấy, vì vậy rất nhiều người đều là dùng rèn luyện linh dịch để thay thế, tuy rằng hiệu quả cũng không sai biệt lắm, nhưng cùng Thối Luyện Đan so với hay vẫn là chênh lệch không nhỏ đấy, đương nhiên, nếu như ngay cả rèn luyện linh dịch đều không lấy được cũng chỉ có thể dùng rèn luyện cơ dịch thể để thay thế rồi.

Mà Đường Môn vậy mà trực tiếp cấp ra Thối Luyện Đan, hơn nữa một cho chính là năm mươi miếng, bực này đại thủ bút cũng chỉ có Đường Môn như vậy hào sảng rồi!

"Thối Luyện Đan phải nhanh một chút sử dụng hiệu quả mới tốt, Thối Luyện Đan như thế nào sử dụng chắc hẳn cũng không cần ta nhiều lời a?" Cố Nguyên nhìn xem mọi người, đem năm mươi miếng Thối Luyện Đan chia rồi mọi người.

"Cố sư huynh, không cần ngươi nói, chúng ta cũng biết Thối Luyện Đan dùng như thế nào!"

"Đúng vậy a, chỉ sợ không ai không biết Thối Luyện Đan làm như thế nào dùng a!"

Tô Vũ há to miệng, đang chuẩn bị hỏi Cố Nguyên, đã có người đã đoạt trước, nhìn nhìn những người khác, tựa hồ trừ hắn ra bên ngoài không ai không biết Thối Luyện Đan không biết dùng như thế nào.

Nhìn thấy không ai lên tiếng hỏi thăm, Cố Nguyên cũng không có nói tỉ mỉ ý tứ, Tô Vũ quyết định đến lúc đó đến hỏi Tần Tiểu Thiên, hắn khẳng định biết rõ Thối Luyện Đan dùng như thế nào.

Tô Vũ cầm lấy một số gần như trong suốt bình ngọc, một quả rất tròn màu xanh lá đan dược bị phong ấn tại trong bình ngọc, nắm chặt bình ngọc, một tia cảm giác mát từ trong bình ngọc truyền đến, xuyên vào Tô Vũ lòng bàn tay.

"Cái này là Thối Luyện Đan?" Tô Vũ tò mò nhìn cái này một quả Thối Luyện Đan, một viên thuốc vậy mà có thể có như thế kỳ hiệu quả, thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi, chỉ là Tô Vũ không biết một viên thuốc luyện chế ra đến muốn hao phí bao nhiêu Linh dược cùng tinh lực, vừa muốn tinh lực qua bao nhiêu lần luyện đan thất bại mới có như vậy một viên thành hình!

"Phải nói ta cũng nói không sai biệt lắm, các ngươi riêng phần mình chọn một chỗ phòng, có nghi vấn gì có thể tùy thời tìm ta." Cố Nguyên đơn giản đem năm mươi người đuổi mất, tại Đường Môn bên trong rất nhiều thứ chỉ dựa vào nói là giải thích không rõ ràng lắm đấy, muốn đích thân trải qua mới có làm cho minh bạch.

"Cố sư huynh, mà lại mượn một bước nói chuyện!" Âu Dương Bình gọi lại nhấc chân muốn đi gấp Cố Nguyên, đang nhìn đến Âu Dương Bình cố ý bại lộ cho hắn nhìn đồ vật về sau, Cố Nguyên lúc này mới nhẹ gật đầu, nét mặt biểu lộ một vòng vui vẻ, xem ra lần này tân đệ tử vẫn có thức thời đấy.
Giao diện cho điện thoại

Ngào tạo:
Cập nhật:

Chia sẻ