doc truyen duong mon luc dao dmld truyen chu ebook prc download full

Đường Môn Lục Đạo
Đường Môn Lục Đạo

Đường Môn Lục Đạo

Tác giả: Tiêu Tiêu Nguyệt Ấn Thể loại: Tiên Hiệp Nguồn: http://bachngocsach.com/

Đang cập nhật Convert 116 Chương 21124 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Tiên lộ dài đằng đẵng, đã hết đã đứt...

Thế nhân đều xưng: Có được 《 Lục Đạo Chân Kinh 》 có thể chứng đạo thăng Tiên!

Ta cả đời đều theo đuổi 《 Lục Đạo Chân Kinh 》 mất đi cả tính mạng người ta yêu nhất, cũng không thể đạt được...

Như thế nào Thiên? Như thế nào Mệnh? Như thế nào Tiên?

Converted by: Mr. Phọt

Đường Môn lục đạo - Tự chương Chương 1: Lục đạo chân kinh Chương 2: Phó Thác Nguyện Vọng Chương 3: Dưới nước kinh hồn Chương 4: Vô Danh Cổ Động Chương 5: Sơ Nhập Trần Thế Chương 6: Trạm Dịch Phong Vân Chương 7: Khai Tiêu Cuộc Chiến Chương 8: Đường Môn Lục Đạo Nhân Chương 9: Trở Lại Sơn Lâm Chương 10: Tiến Về Đường Môn Chương 11: Lần đầu trải qua tu luyện Chương 12: Trong rừng đại chiến Chương 13: Du - Tứ Xuyên châu Cổ Thành Chương 14: Trụ Cột thực Lực Chương 15: Khảo Hạch Tới Gần Chương 16: Đường Môn Thiên Thê (Thang trời) Chương 17: Thiên Thê thi đấu Chương 18: Cốt Linh Tiềm Lực Chương 19: Tinh cấp tiềm lực Chương 20: Cốt linh 20 Chương 21: Khẩn trương Chương 22: Chậm rãi 5 tinh Chương 23: Sáng chói thập tinh Chương 24: Quan Mặc đổ Chương 25: Thần bí cơ quan Chương 26: Mê Huyễn cảnh giới Chương 27: Ảo cảnh che đậy Chương 28: Cơ quan cửa ra Chương 29: Mới vào Đường Môn Chương 30: Lai giả bất thiện Chương 31: Ăn tươi đan dược Chương 32: Cố Nguyên thất trách Chương 33: Thập Bộ Quyền Chiêu Chương 34: Vận khí không tốt Chương 35: Chú ý sự tình Chương 36: Mở Ra Tàng Kinh Các Chương 37: Gầy yếu nha đầu Chương 38: Tranh đoạt công pháp Chương 39: Nguyên lai là ngươi Chương 40: Vô dụng công pháp Chương 41: Chuyển hoá Linh lực Chương 42: Thành công đột phá Chương 43: Thực lực tăng nhiều Chương 44: Bóng hình xinh đẹp dưới ánh trăng Chương 45: Vạn điểm cống hiến Chương 46: Tranh đoạt nhiệm vụ Chương 47: Ác chiến cự mãng Chương 48: Chém giết cự mãng Chương 49: Đằng quấn khắp nơi