doc truyen duong guom tuyet ky dgtk truyen chu ebook prc download full

Đường Gươm Tuyệt Kỹ
Đường Gươm Tuyệt Kỹ

Đường Gươm Tuyệt Kỹ

Hoàn thành 48 Chương 3753 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Kỳ duyên dưới hang sâu Chương 2: Thầy trò luyện công Chương 3: Thư sinh trừ thảo khấu Chương 4: Công tử giả kế nhử anh hùng Chương 5: Lý Thanh Hùng đoạt ngựa thần Chương 6: Truy Vân Thần Khất ngộ độc Chương 7: Con tít dùng chữa độc Chương 8: Đêm khuya người đẹp tỏ tâm tình Chương 9: Đấu chiến Vạn Cầm cư Chương 10: Bách Cầm kiếm pháp Chương 11: Hai đường đi Chương 12: Cướp châu báu Chương 13: Tuệ Không giết Đinh Nguyên Chương 14: Ma Âm Cười Chương 15: Tiểu Vân động Chương 16: Đặng Thu Huệ mất tích Chương 17: Cuộc hành trình Chương 18: Tấm lòng hiệp nghĩa Chương 19: Đại náo Huỳnh Long sơn Chương 20: Thập tam Dương trận Chương 21: Tứ Dương trận Chương 22: Xuất đầu lộ diện Chương 23: Phút tương phùng sư đệ Chương 24: Một trang tình lụy Chương 25: Ngộ độc Chương 26: Xung quanh sào huyệt Huỳnh Long sơn Chương 27: Độc Gai Mai Quế Chương 28: Một lời hứa Chương 29: Báo thù Chương 30: Thuyết phục chúa vượn Chương 31: Kỳ Vân cốc Chương 32: Giải độc Chương 33: Thất quỷ đại náo Kỳ Vân cốc Chương 34: Lý Thanh Hùng thọ nạn Chương 35: Ngân Nguyệt sư thái Chương 36: Dùng uy danh đẩy lui Đường chủ Chương 37: Kế nữ nhi Chương 38: Quần anh lầu Chương 39: Chuyển bại thành thắng Chương 40: Không Động sơn Chương 41: Lý Thanh Hùng mất tích Chương 42: Nhập tiệc Chương 43: Chỉnh lý môn phái Chương 44: Cuộc chạm trán nảy lửa Chương 45: Bức thư đoạn tuyệt Chương 46: Mẫu tử trùng phùng Chương 47: Huyết chiến Phi Long bang Chương 48: Phi Long bang tan rã