truyen du long tuy nguyet dltn ebook prc download full

Du Long Tùy Nguyệt

Hoàn thành 145 Chương 1766 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Trước lúc đi xa phải xem ngày tốt Chương 2: Tú tài đụng độ nhà binh Chương 3: Nháy mắt trái có tài, nháy mắt phải có tai Chương 4: Không phải oan gia không đụng đầu Chương 6: Gà đông không đẻ trứng Chương 6: Lưu manh cũng có nhiều đẳng cấp Chương 7: Cửu Cửu, lên, cắn hắn đi! Chương 8: Thực là lưu manh Chương 9: Tỉnh lại đi, Cửu Cửu! Chương 10: Con mọt sách không phải là đồ ngốc Chương 11: Mưa to tầm tã, miếu hoang không người Chương 12: Nam nhi đương tự cường… Chương 13: Không sợ lưu manh diễu võ, chỉ sợ lưu manh thoát khố Chương 14: Cố ý không bằng đúng lúc, đúng lúc không bằng trùng hợp Chương 15: Đến, hai ta đồng quy vu tận Chương 16: Ngươi đến ta đi Chương 17: Gia là truyền thuyết… Chương 18: Đi đêm nhiều phải cẩn thận Chương 19: Bao Chửng: Ai ‘hắc’ như ta?! Chương 20: Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch… Chương 21: Hắc hắc hắc hắc hắc hắc… Chương 22: Hắc bạch phối, nam sinh nam sinh phối… Chương 23: Ăn sao? Ăn hay không? Chương 24: Án kiện một vụ tiếp một vụ Chương 25: Tiểu Tứ tử nhất xuất, thùy dữ tranh phong = =+ (Tiểu Tứ tử vừa xuất hiện, ai cũng tranh giành = =+) Chương 26: Hiểu lầm nảy sinh như thế này Chương 27: Lão Bàng, tiếc tiền thì không cứu con được đâu! Chương 28: Loài mèo đúng là thù dai Chương 29: Anh hùng, cẩu hùng, đại cẩu hùng, giờ phút này xác hồn hợp nhất Chương 30: Yêu tinh huyên náo! Chương 31: Cửu Cửu, đi, đi bắt yêu tinh! Chương 32: Tình mê Hắc Thủy Đàm Chương 33: Tinh túy của lưu manh là không biết xấu hổ! Chương 34: Công Tôn, thông thái a! Chương 35: Yêu tinh bị oan Chương 36: Đấu pháp – Mọt sách đối yêu đạo Chương 37: Con mọt sách đại hiển thần thông Chương 38: Tiểu Tứ Tử, ngươi lợi hại nhất! Chương 39: Dẫn xà xuất động, động a động Chương 40: Tiểu Tứ Tử muốn thay phụ thân cầu hôn! Chương 41: Môi bà tổng động viên (Các bà mối huy động toàn lực) Chương 42: Triệu Phổ: Gia không quan tâm! Chương 43: Mật trấp quái bàng giải (Mật ngọt hấp cua) Chương 44: Quái vật, thật nhiều quái vật Chương 45: Ai là ngọn đèn không dầu? Chương 46: Lão tứ đều có tâm nhãn Chương 47: Coi chừng! Dã lư ẩn hiện! Chương 48: Có người giở ám chiêu Chương 49: Ngụ lại Khai Phong Chương 50: Lão tử muốn cùng ngươi khẩu khẩu