doc truyen du gia dai phap dgdp ebook prc download full

Du Già Đại Pháp

Hoàn thành 23 Chương 739 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Uyên ương đồng mệnh qui Diêm địa - Bạch phát phu thê hữu dưỡng nhi Chương 2: Tróc thố hữu duyên phùng Thiết phiến - Trường Sa, công tử lộng quần ma Chương 3: Trượng phu đại lượng dung yêu nữ - Quân tử phân thân báo gia cừu Chương 4: Chiết Giang tầm bảo thư sinh tẩu - Lạc địa Nam Thu sát Ngũ yêu Chương 5: Thư sinh phục hận thi gian kế - Thương tâm công tử hộ Hoàng Hoa Chương 6: Thiếu niên nan địch cừu nhân chỉ - Công tử giang biên trảm ác ma Chương 7: Cứu Không Không môn đắc Huyền Cơ - Ngộ Mai Hoa hoài nghi Triệu lão Chương 8: Quá trường thành ngộ tiểu cô nương - Nhập hổ huyệt cứu nguy phụ mẫu Chương 9: Hồi hương bán lộ phùng anh kiệt - Thảo Kính luân hồi thị Tống Thu Chương 10: Sơn thượng động trung lưu huyết lệ - Hồ biên công tử đả Song ma Chương 11: Vũ Khúc thăng thiên ân oán liễu - Tồ Lai sơn hạ đắc thần binh Chương 12: Vũ Khúc thăng thiên ân oán liễu - Tồ Lai sơn hạ đắc thần binh Chương 13: Võng Xuyên tuyết dạ mai hào kiệt - Thiếu Thất thanh thiên cứu Thiếu Lâm Chương 14: Cầm Ma nhất xuất khuynh thiên hạ - Thiền môn họa đáo huyết mãn sơn Chương 15: Thái Sơn sát hổ chiêu Từ lão - Đế Địa thi mưu cứu Cầm Y Chương 16: Thiếu Thất Cầm Ma phùng sát thủ - Đông Sơn bán dạ quỷ thần kinh Chương 17: Hoài Giang ngạn thượng Cầm Ma tử - Thiếu Thất sơn tiền Song Tuyệt bôn Chương 18: Lục thủy vô tình nhân hữu tình - Cứu Thần y giá họa Giang Đông Chương 19: Bạch Đế tầm kinh nô nữ tẩu - Bắc Kinh thi kế diệt gian thần Chương 20: Hoài Giang anh kiệt phùng mai phục - Tung Sơn Độc Thánh đáo Hoàng tuyền Chương 21: Ký Sơn sơn thượng phùng trưởng bối - Lãnh cung phế hậu ngộ lương duyên Chương 22: Nam kinh quốc lão hoan nhi nữ - Thạch đầu hoàng hạc hý Càn Khôn Chương 23: Quỷ sơn bán dạ thiên ma nguyệt - Giang tả kỳ chiêu sát phản vương