doc truyen du gia dai phap dgdp truyen chu ebook prc download full

Du Già Đại Pháp

Hoàn thành 23 Chương 2865 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Uyên ương đồng mệnh qui Diêm địa - Bạch phát phu thê hữu dưỡng nhi Chương 2: Tróc thố hữu duyên phùng Thiết phiến - Trường Sa, công tử lộng quần ma Chương 3: Trượng phu đại lượng dung yêu nữ - Quân tử phân thân báo gia cừu Chương 4: Chiết Giang tầm bảo thư sinh tẩu - Lạc địa Nam Thu sát Ngũ yêu Chương 5: Thư sinh phục hận thi gian kế - Thương tâm công tử hộ Hoàng Hoa Chương 6: Thiếu niên nan địch cừu nhân chỉ - Công tử giang biên trảm ác ma Chương 7: Cứu Không Không môn đắc Huyền Cơ - Ngộ Mai Hoa hoài nghi Triệu lão Chương 8: Quá trường thành ngộ tiểu cô nương - Nhập hổ huyệt cứu nguy phụ mẫu Chương 9: Hồi hương bán lộ phùng anh kiệt - Thảo Kính luân hồi thị Tống Thu Chương 10: Sơn thượng động trung lưu huyết lệ - Hồ biên công tử đả Song ma Chương 11: Vũ Khúc thăng thiên ân oán liễu - Tồ Lai sơn hạ đắc thần binh Chương 12: Vũ Khúc thăng thiên ân oán liễu - Tồ Lai sơn hạ đắc thần binh Chương 13: Võng Xuyên tuyết dạ mai hào kiệt - Thiếu Thất thanh thiên cứu Thiếu Lâm Chương 14: Cầm Ma nhất xuất khuynh thiên hạ - Thiền môn họa đáo huyết mãn sơn Chương 15: Thái Sơn sát hổ chiêu Từ lão - Đế Địa thi mưu cứu Cầm Y Chương 16: Thiếu Thất Cầm Ma phùng sát thủ - Đông Sơn bán dạ quỷ thần kinh Chương 17: Hoài Giang ngạn thượng Cầm Ma tử - Thiếu Thất sơn tiền Song Tuyệt bôn Chương 18: Lục thủy vô tình nhân hữu tình - Cứu Thần y giá họa Giang Đông Chương 19: Bạch Đế tầm kinh nô nữ tẩu - Bắc Kinh thi kế diệt gian thần Chương 20: Hoài Giang anh kiệt phùng mai phục - Tung Sơn Độc Thánh đáo Hoàng tuyền Chương 21: Ký Sơn sơn thượng phùng trưởng bối - Lãnh cung phế hậu ngộ lương duyên Chương 22: Nam kinh quốc lão hoan nhi nữ - Thạch đầu hoàng hạc hý Càn Khôn Chương 23: Quỷ sơn bán dạ thiên ma nguyệt - Giang tả kỳ chiêu sát phản vương