doc truyen du do my nam quat cuong ddmnqc truyen chu ebook prc download full

Dụ Dỗ Mỹ Nam Quật Cường
Dụ Dỗ Mỹ Nam Quật Cường

Dụ Dỗ Mỹ Nam Quật Cường

Hoàn thành 14 Chương 965 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Edit: Tieumanulk

Vì em trai bị bắt có và hành hạ đến tàn phế, hắn nhất định phải báo thù thay em của mình.

Nhưng không ngờ rằng khi chưa kịp báo thù thì em trai hắn đã giam giữ kẻ kia.

Trích đoạn:

“Bộ dạng hiện tại của ngươi rất mê người, ngươi biết không? Ta chỉ muốn đè ngươi xuống, vuốt ve ngươi, xâm phạm ngươi” Đỗ Sùng Hòe cố ý sỗ sàng nói với hắn.

“Ngươi là đồ biến thái, ngay cả thấy đàn ông như ta mà cũng động dục, nếu ngươi có ý định làm nhục ta thì hãy hãy cho ta một phát súng” Tĩnh Khiêm đầy khó nhọc nói.

“Ta thực không nỡ giết ngươi, ta còn chưa nếm đủ tư vị của ngươi” Đỗ Sùng Hòe nói xong liền thô lỗ xé quần áo của hắn.