doc truyen dong the dt truyen chu ebook prc download full

Đồng Thể

Hoàn thành 36 Chương 4352 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Anh chính là cô ở một thế giới khác

Bọn họ là song sinh cùng mệnh, cô chết thì anh vong

Đây là câu chuyện về một người yêu “bản thân mình”

“Cô muốn chết như thế nào?”

“Tôi muốn cùng chết với anh…”

Chương 1: Tiết TửChương 2: BẢN THÂN KHÁC CỦA MÌNH LÀ CON TRAIChương 3: BẢN THÂN KHÁC CỦA MÌNH LÀ CON TRAIChương 4: KHI CÓ NGƯỜI TRỞ NÊN Ỷ LẠIChương 5: KHI CÓ NGƯỜI TRỞ NÊN Ỷ LẠIChương 6: TRONG CUỐC SỐNG ĐẤU TRANH KHÔNG KHOAN NHƯỢNGChương 7: TRONG CUỐC SỐNG ĐẤU TRANH KHÔNG KHOAN NHƯỢNGChương 8: TRONG CUỐC SỐNG ĐẤU TRANH KHÔNG KHOAN NHƯỢNGChương 9: SỰ MẬP MỜ KHÔNG RÕ TRONG TRUYỀN THUYẾTChương 10: SỰ MẬP MỜ KHÔNG RÕ TRONG TRUYỀN THUYẾTChương 11: SỰ MẬP MỜ KHÔNG RÕ TRONG TRUYỀN THUYẾTChương 12: SỰ BAO DUNG THÔNG HIỂU MỚI LÀ TÌNH YÊU CHÂN THẬTChương 13: SỰ BAO DUNG THÔNG HIỂU MỚI LÀ TÌNH YÊU CHÂN THẬTChương 14: SỰ BAO DUNG THÔNG HIỂU MỚI LÀ TÌNH YÊU CHÂN THẬTChương 15: CÁI GỌI LÀ NGƯỜI PHIÊU DU TRONG GIANG HỒChương 16: CÁI GỌI LÀ NGƯỜI PHIÊU DU TRONG GIANG HỒChương 17: SỰ LỰA CHỌN RA ĐI HAY Ở LẠIChương 18: SỰ LỰA CHỌN RA ĐI HAY Ở LẠIChương 19: SỰ LỰA CHỌN RA ĐI HAY Ở LẠIChương 20: THÚC ĐẨY TÌNH TIẾT VỞ KỊCH CẦN PHỐI HỢP VAI DIỄNChương 21: MỘT MÌNH TRONG ÁC MỘNG ẢO ẢNHChương 22: MỘT MÌNH TRONG ÁC MỘNG ẢO ẢNHChương 23: CÓ NGƯỜI Ở BÊN CẠNHChương 24: CÓ NGƯỜI Ở BÊN CẠNHChương 25: NHỮNG NGÀY SỐNG CÙNG NHAUChương 26: NHỮNG NGÀY SỐNG CÙNG NHAUChương 27: MỘT NGƯỜI KHÔNG THỂ LẬT ĐỔ TẤT CẢChương 28: MỘT NGƯỜI KHÔNG THỂ LẬT ĐỔ TẤT CẢChương 29: LY BIỆT SAU KHI CHÂN TƯỚNG RÕ RÀNGChương 30: LY BIỆT SAU KHI CHÂN TƯỚNG RÕ RÀNGChương 31: NGÀY MAI CŨNG TỐT ĐẸP NHƯ THẾChương 32: ĐẠI KẾT CỤCChương 33: Phiên Ngoại: VÔ SONG (Thượng)Chương 34: Phiên Ngoại: VÔ SONG (Hạ)Chương 35: Phiên ngoại: Ở CÙNG NHAU (trung)Chương 36: Phiên ngoại: Ở CÙNG NHAU (hạ)