doc truyen dong the dt truyen chu ebook prc download full

Đồng Thể

Hoàn thành 36 Chương 2846 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Anh chính là cô ở một thế giới khác

Bọn họ là song sinh cùng mệnh, cô chết thì anh vong

Đây là câu chuyện về một người yêu “bản thân mình”

“Cô muốn chết như thế nào?”

“Tôi muốn cùng chết với anh…”

Chương 1: Tiết Tử Chương 2: BẢN THÂN KHÁC CỦA MÌNH LÀ CON TRAI Chương 3: BẢN THÂN KHÁC CỦA MÌNH LÀ CON TRAI Chương 4: KHI CÓ NGƯỜI TRỞ NÊN Ỷ LẠI Chương 5: KHI CÓ NGƯỜI TRỞ NÊN Ỷ LẠI Chương 6: TRONG CUỐC SỐNG ĐẤU TRANH KHÔNG KHOAN NHƯỢNG Chương 7: TRONG CUỐC SỐNG ĐẤU TRANH KHÔNG KHOAN NHƯỢNG Chương 8: TRONG CUỐC SỐNG ĐẤU TRANH KHÔNG KHOAN NHƯỢNG Chương 9: SỰ MẬP MỜ KHÔNG RÕ TRONG TRUYỀN THUYẾT Chương 10: SỰ MẬP MỜ KHÔNG RÕ TRONG TRUYỀN THUYẾT Chương 11: SỰ MẬP MỜ KHÔNG RÕ TRONG TRUYỀN THUYẾT Chương 12: SỰ BAO DUNG THÔNG HIỂU MỚI LÀ TÌNH YÊU CHÂN THẬT Chương 13: SỰ BAO DUNG THÔNG HIỂU MỚI LÀ TÌNH YÊU CHÂN THẬT Chương 14: SỰ BAO DUNG THÔNG HIỂU MỚI LÀ TÌNH YÊU CHÂN THẬT Chương 15: CÁI GỌI LÀ NGƯỜI PHIÊU DU TRONG GIANG HỒ Chương 16: CÁI GỌI LÀ NGƯỜI PHIÊU DU TRONG GIANG HỒ Chương 17: SỰ LỰA CHỌN RA ĐI HAY Ở LẠI Chương 18: SỰ LỰA CHỌN RA ĐI HAY Ở LẠI Chương 19: SỰ LỰA CHỌN RA ĐI HAY Ở LẠI Chương 20: THÚC ĐẨY TÌNH TIẾT VỞ KỊCH CẦN PHỐI HỢP VAI DIỄN Chương 21: MỘT MÌNH TRONG ÁC MỘNG ẢO ẢNH Chương 22: MỘT MÌNH TRONG ÁC MỘNG ẢO ẢNH Chương 23: CÓ NGƯỜI Ở BÊN CẠNH Chương 24: CÓ NGƯỜI Ở BÊN CẠNH Chương 25: NHỮNG NGÀY SỐNG CÙNG NHAU Chương 26: NHỮNG NGÀY SỐNG CÙNG NHAU Chương 27: MỘT NGƯỜI KHÔNG THỂ LẬT ĐỔ TẤT CẢ Chương 28: MỘT NGƯỜI KHÔNG THỂ LẬT ĐỔ TẤT CẢ Chương 29: LY BIỆT SAU KHI CHÂN TƯỚNG RÕ RÀNG Chương 30: LY BIỆT SAU KHI CHÂN TƯỚNG RÕ RÀNG Chương 31: NGÀY MAI CŨNG TỐT ĐẸP NHƯ THẾ Chương 32: ĐẠI KẾT CỤC Chương 33: Phiên Ngoại: VÔ SONG (Thượng) Chương 34: Phiên Ngoại: VÔ SONG (Hạ) Chương 35: Phiên ngoại: Ở CÙNG NHAU (trung) Chương 36: Phiên ngoại: Ở CÙNG NHAU (hạ)