doc truyen dong phuong than thanh de quoc dpttdq truyen chu ebook prc download full

Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc
Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc

Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc

Hoàn thành 130 Chương 9955 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: SỰ CỐ Chương 2: XUYÊN VIỆT – TA CŨNG XUYÊN VIỆT Chương 3: CHIÊM QUÂN LAI PHẠM Chương 4: NỬA ĐÊM TẬP DOANH Chương 5: QUÂN CHIÊM ĐẠI BẠI Chương 6: ĐỊNH SÁCH Chương 7: THÁNH SƠN Chương 8: KIẾM TIỀN ĐẠI KẾ Chương 9: THẾ CĂNG PHÓ NHẬM, TỔNG LĨNH NAM TRẤN Chương 10: TƯ DUNG HÀNH DOANH (1) Chương 11: TƯ DUNG HÀNH DOANH (2) Chương 12: TƯ DUNG HÀNH DOANH (3) Chương 13: ĐÔNG DƯƠNG HẢI ĐỒ Chương 14: THÁI HỌC VIỆN Chương 15: BA NĂM SAU Chương 16: TIẾN QUÂN LÃ TỐNG Chương 17: KIẾN THIẾT AN PHÚ THÀNH Chương 18: BÌNH ĐỊNH LÃ TỐNG Chương 19: TÌNH THẾ NAM DƯƠNG Chương 20: CHIẾN TRANH VỚI TIỂU QUỐC PUNI (1) Chương 21: CHIẾN TRANH VỚI TIỂU QUỐC PUNI (1) Chương 22: CHIẾN TRANH VỚI TIỂU QUỐC PUNI (3) Chương 23: CHIẾM LĨNH PUNI Chương 24: THÀNH LẬP QUẬN HUYỆN Chương 25: TIẾN QUÂN GIA ĐỊNH (1) Chương 26: TIẾN QUÂN GIA ĐỊNH (2) Chương 27: GIA ĐỊNH THÀNH Chương 28: TẤU TRÌNH CÔNG VIỆC Chương 29: TRỊNH HÓA XUẤT HẢI Chương 30: LONG SƠN HUYỆN Chương 31: XUẤT QUÂN MÃ LAI – TÂN THÀNH HUYỆN Chương 32: CHIẾM LĨNH MALACCA THÀNH Chương 33: BỊ VÂY Chương 34: GIẢI VÂY PALEMBANG THÀNH Chương 35: THẦN THÁNH ĐẾ QUỐC Chương 36: CHIẾN TRANH ĐẠI MINH – ĐẠI NGU (1) Chương 37: CHIẾN TRANH ĐẠI MINH – ĐẠI NGU (2) Chương 38: CHIẾN TRANH ĐẠI MINH – ĐẠI NGU (3) Chương 39: CHIẾN TRANH ĐẠI MINH – ĐẠI NGU (4) Chương 40: ĐÁNH CHIẾM ĐỒ BÀN Chương 41: ĐÚC TIỀN VÀ CẢI TỔ TÔN GIÁO Chương 42: GIÁO HÓA VÀ LỊCH PHÁP Chương 43: TÍCH LAN (1) Chương 44: TÍCH LAN (2) Chương 45: ĐIỀU LO NGHĨ CỦA GIANG PHONG Chương 46: HỒNG LONG PHÂN HẠM ĐỘI Chương 47: TIẾN ĐẾN AI CẬP Chương 48: TRẬN SUEZ ĐÁNH BẠI QUÂN MAMLUK Chương 49: BẮC PHẠT Chương 50: TIẾN CHIẾM THANH NGHỆ