truyen dong dinh ho ngoai su ddhns ebook prc download full

Động Đình Hồ Ngoại Sử

Hoàn thành 30 Chương 530 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Nay Hán xuống Bạch thành đóng lại Chương 2: Thiên ưng lục tướng Chương 3: Cái bóng của Phù đổng Thiên Chương 4: Ai ngờ đôi lứa thiếu niên Quan sơn để cách hàn huyên bao đành Chương 5: Thục đạo chí nan nan thượng thanh thiên Chương 6: Tây vu Lục Chương 7: Màn mưa tưởng tuyết xông pha Nghĩ thôi lạnh lẽo kẻ ra cõi ngoài Chương 8: Đã trắc trở đôi ngàn xà hổ Lại lạnh lùng những chỗ sương phong Chương 9: Não người áo giáp bấy lâu Hồn quê qua đó mặt sầu chẳng khuây Chương 10: Tục nhật chu nam tử Kim nhật bạch phát thôi Chương 11: Hữu nữ đồng xa Nhan ngư nghiêu hoa Chương 12: Phản Hán phục Việt Chương 13: Điểu tận cung tàn Chương 14: Gươm thiêng tộc Việt Chương 15: Hồ mã tê Bắc phong Việt điểu sào nam chi Chương 16: Nhất phiến tài tình thiên cổ lụy Tân thanh đáo để vị thùy thương Chương 17: Huyền âm độc chưởng Chương 18: Bây giờ nàng đã nghe ai Gặp anh ghé nón chạm vai chẳng chào Chương 19: Tấc lòng cố quốc tha hương Đường kia nỗi nọ ngổn ngang bời bời Chương 20: Oai trấn Trung nguyên Chương 21: Hồn tử sĩ gió ù ù thổi Mặt chinh phu trăng dõi dõi soi Chương 22: Động đình hồ ngoại sử Chương 23: Nhớ xưa kia, ai tài hoa, ai tiết liệt, ai đài trang Cũng một giấc mơ màng trong vũ trụ Chương 24: Hận tình chưa trả cho ai Khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan Chương 25: Viễn ly ư đoạn trường Thế gian hằng như mộng Chương 26: Tương giang song hậu Chương 27: Chả cá Lĩnh Nam Chương 28: Đoái thương muôn dặm tử phần Hồn quê theo ngọn mây tần xa xa Chương 29: Ngọc tỷ truyền quốc Chương 30: Thiên địa hữu chính khí