doc truyen dong dinh ho ngoai su ddhns truyen chu ebook prc download full

Động Đình Hồ Ngoại Sử

Hoàn thành 30 Chương 1688 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Nay Hán xuống Bạch thành đóng lại Chương 2: Thiên ưng lục tướng Chương 3: Cái bóng của Phù đổng Thiên Chương 4: Ai ngờ đôi lứa thiếu niên Quan sơn để cách hàn huyên bao đành Chương 5: Thục đạo chí nan nan thượng thanh thiên Chương 6: Tây vu Lục Chương 7: Màn mưa tưởng tuyết xông pha Nghĩ thôi lạnh lẽo kẻ ra cõi ngoài Chương 8: Đã trắc trở đôi ngàn xà hổ Lại lạnh lùng những chỗ sương phong Chương 9: Não người áo giáp bấy lâu Hồn quê qua đó mặt sầu chẳng khuây Chương 10: Tục nhật chu nam tử Kim nhật bạch phát thôi Chương 11: Hữu nữ đồng xa Nhan ngư nghiêu hoa Chương 12: Phản Hán phục Việt Chương 13: Điểu tận cung tàn Chương 14: Gươm thiêng tộc Việt Chương 15: Hồ mã tê Bắc phong Việt điểu sào nam chi Chương 16: Nhất phiến tài tình thiên cổ lụy Tân thanh đáo để vị thùy thương Chương 17: Huyền âm độc chưởng Chương 18: Bây giờ nàng đã nghe ai Gặp anh ghé nón chạm vai chẳng chào Chương 19: Tấc lòng cố quốc tha hương Đường kia nỗi nọ ngổn ngang bời bời Chương 20: Oai trấn Trung nguyên Chương 21: Hồn tử sĩ gió ù ù thổi Mặt chinh phu trăng dõi dõi soi Chương 22: Động đình hồ ngoại sử Chương 23: Nhớ xưa kia, ai tài hoa, ai tiết liệt, ai đài trang Cũng một giấc mơ màng trong vũ trụ Chương 24: Hận tình chưa trả cho ai Khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan Chương 25: Viễn ly ư đoạn trường Thế gian hằng như mộng Chương 26: Tương giang song hậu Chương 27: Chả cá Lĩnh Nam Chương 28: Đoái thương muôn dặm tử phần Hồn quê theo ngọn mây tần xa xa Chương 29: Ngọc tỷ truyền quốc Chương 30: Thiên địa hữu chính khí