doc truyen dong chua liet quoc dclq truyen chu ebook prc download full

Đông Chu Liệt Quốc

Hoàn thành 108 Chương 160612 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Truyện Đông Chu Liệt Quốc là một truyện mới được giới thiệu với bạn đọc trên trang đọc truyện online, một câu chuyện ghi lại dấu ấn lịch sử, một thời vàng son trong quá khứ của những vương triều đi vào sử sách, chỉ còn là truyền thuyết cho hậu thế. Truyện lịch sử, quân sự Đông Chu Liệt Quốc ngay từ khi vừa ra mắt đã nhận được sự chú ý và ủng hộ của đông đảo bạn đọc. Vốn dĩ tưởng là những đoạn văn khô khan nhưng dưới ngòi bút của tác giả Phùng Mộng Long lại trở nên sống động, gần gũi.

Tiểu thuyết về lịch sử Trung Quốc có những bộ truyện "Tam Quốc Diễn Nghĩa", "Thuỷ Hử Truyện", "Tây Du Ký"... Đây là những bộ truyện nổi tiếng kéo dài suốt chiều dài lịch sử Trung Hoa. Vào khoảng đời Kiến Long nhà Thanh xuất hiện bộ "Đông Chu liệt quốc chí". Câu truyện này đã được biên tập và sửa lỗi lại một cách thực thận trọng.

"Đông chu liệt quốc chí" bao gồm một thời kỳ lịch sử dài hơn 400 năm (thế kỷ VI, V, IV, III trước công nguyên). Thời kỳ ấy bắt đầu từ khi Bình vương nhà Chu dời đô sang phía Đông và kết thúc với cuộc thống nhất của Tần Thủy Hoàng. Sử cũng gọi thời kỳ ấy là đời Đông Chu (chia làm hai giai đoạn là Xuân Thu và Chiến Quốc). Trong lịch sử Trung Hoa, đó là thời kỳ quá độ từ chế độ phong kiến phân quyền đến chế độ phong kiến tập quyền (có một thuyết cho rằng đời Xuân thu còn ở trong chế độ nô lệ) . Phùng Mông Long căn cứ chủ yếu vào các sách "Tả truyện" và "Quốc ngữ" của Tả Khâu Minh và sách "Sử ký" của Tư Mã Thiên và có tham khảo các sách "Công dương truyện" , "Chiến quốc sách" và hơn mười bộ sử khác nữa , để biên soạn Đông Chu Liệt Quốc chí "Sư?

Tư tưởng toát ra trong suốt bộ tiểu thuyết này là tư tưởng "dân bản" của nhà nho : dân là gốc của nước, là sức mạnh của nước; không phải vũ lực quyết định sự thành công hay sự thất bại mà chính là lòng dân. Trong truyện, những bậc anh hùng cứu nước (Huyền Cao, Tín Lăng quân, Lạn Tương Như, v.v... ) những nhà trí thức chính trực (Đổng Hồ, Lỗ Trọng Liên, v.v... ); những người chấp chính có nhiệt tình với dân với nước (Quản Trọng, Tử Văn, Tôn Thúc Ngao,v.v... ) đều được tác giả nhiệt liệt ca ngợi và đề cao.

Mặt khác, tác giả miêu tả không dè dặt, không nể nang, cái bản chất xấu xa, bỉ ổi của giai cấp thống trị. Những mâu thuẫn sâu sắc giữa các tập đoàn thống trị, sự tranh giành quyền lợi giữa các cá nhân, gây nên vô số những cuộc chính biến và những cuộc tàn sát trong hơn bốn thế kỷ. Cũng không sao nói hết được sự dâm loạn vô sỉ ở chốn cung đình: quan hệ nam nữ bậy bạ giữa anh em ruột, giữa bố chồng và nàng dâu, con chồng và thứ mẫu,v.v... Bên cạnh những tư tưởng tiến bộ, thì do sự hạn chế của thời đại, Phùng Mộng Long cũng không tránh khỏi những quan điểm tiêu cực, lạc hậu. Mời bạn đọc truyện thú vị này và cũng tìm hiểu về những giai thoại lịch sử.

Chương 1: Nghe Lời Hát Tuyên Vương Khinh Sát Giãi tình oan , Ðỗ Bá hiển linh Chương 2: Bao Quýnh Chuộc Tội Dâng Mỹ Nữ U vương đốt lửa lừa chư hầu Chương 3: Quân Khuyển Nhung Làm Loạn Kiểu Kinh Vua Bình Vương Thiên Ðô Lạc Ấp Chương 4: Tần Vương Nằm Mộng Thấy Con Trời Trịnh Trang tìm mẹ đào hầm đất Chương 5: Châu, Trịnh hai nước gởi con tin Lỗ, Tống một lòng đi chinh phạt Chương 6: Vì nghĩa, Thạch,Thác giết con Mượn lịnh, Trang công đánh Tống Chương 7: Ganh tài, Công tử Át giết Khảo thúc Tham chức, Công tử Vận hại vua hiền Chương 8: Mưu sâu, Hoa Đốc phế vua Tống Làm cao, Trịnh Hốt chê vợ Tề Chương 9: Văn khương, gái Tề về nước Lỗ Chúc đạm, tướng Trịnh bắn vua Châu Chương 10: Ngôi nhà Châu , Hùng Thông tiếm vị Nơi nước Trịnh, TềTúc thay vua Chương 11: Ỷ công lao , Tống Trang Công đòi của Giết rể Ung, Trịnh Tế Túc đuổi vua Chương 12: Tuyên Công dâm loạn lập Tân đài CừDi âm mưu tôn vua khác Chương 13: Lỗ Hầu cùng vợ sang Tề Trịnh Vĩ , chúa tôi bị giết Chương 14: Trái lệnh, Châu Thiên Tử nổi xung Gặp ma, Tề Tương Công hoảng hốt Chương 15: Ung Lẫm lập mưu giết tân chúa Lỗ công bại trận nơi Kiều thời Chương 16: Giử lời hứa , Thúc Nha tiến Quản Trọng Lập mưu cao, Tào Quới thắng binh Tề Chương 17: Nước Tống ăn lễ giết Trường Vạn Vua sở tham sắc bắt Tức Hầu Chương 18: Tào muội vung gươm dọa Tềhầu Hoàn công thắp đuốc phong Ninh thích Chương 19: Trịnh lệ công lập mưu về nước Châu huệ vương tìm kế phục thù Chương 20: Tấn hiến công mê sắc lập Ly cơ Sở thành vương chuộng tài phong Đấu Cấu Chương 21: Quản trọng đoán thần Du nhi Tề hầu đánh nước Cô trúc Chương 22: Quí hữu đảm đương nước Lỗ Tề hầu trông thấy yêu ma Chương 23: Ham chim hạc, Vệ hầu mất nước Giận sở vương, Tề chúa hưng binh Chương 24: Tề hoàn công lấy lòng đãi sứ Sở Hội chư hầu nhất dạ phục vua Châu Chương 25: Đánh nước Quắc, Tuân tức mượn đường Nuôi trâu giỏi , Lý Hề làm tướng Chương 26: Bách Lý Hề nhận được vợ cũ Tần Mục công mộng thấy điềm lành Chương 27: Ly Cơ lập kế giết Thân Sinh Hiến công gần chết dặn Tuân Tức Chương 28: Lý Khắc một tay giết hai vua Di Ngô nhờ Tần về nước Tấn Chương 29: Tấn Huệ công bắt giết người trung Quản Di Ngô trối trăng việc nước Chương 30: Tấn Huệ công bội ước cử binh Tần Mục Cơ giận thân tự tử Chương 31: Tấn Huệ công nồi giận giết tướng Giới Tử Thôi cắt thịt nuôi vua Chương 32: Án Nga Nhi thủ tiết chết theo Tề Công Tử tranh ngôi nổi loạn Chương 33: Thế tử Chiêu trở về nưóc Tề Tống Tương công mắc lừa nước Sở Chương 34: Tống Tương công lá cờ nhân nghĩa Tề Khương thị chén ruợn biệt ly Chương 35: Tấn Trùng Nhĩ trở về nước nhà Tấn Hoài Doanh vui vầy duyên mới Chương 36: Tấn Hoài công trốn sang Cao Lương Tần Mục công phù lập Trùng Nhĩ Chương 37: Giới Tử Thôi cõng mẹ đi ẩn Công tử Đái tham sắc làm càn Chương 38: Chu tương vương tránh sang nước khác Tấn Văn công thu phục lòng dân Chương 39: Triển Hỉ hỏi kế Liễu Hạ Huệ Ngụy Thù đốt nhà Hỉ Phụ Cơ Chương 40: Tiên Chẩn lập kế lừa Đắc Thần Tấn Sở giao binh tại Thành Bộc Chương 41: Thành Đắc Thần rút gươm tự tử Tấn Văn công phụng mệnh đăng đàn Chương 42: Tương vương thiết triều ở Hà Dương Nguyên Huyền khiếu oan cho Thúc Vũ Chương 43: Ninh Du lập kế cứu vua Vệ Chúc Vũ thương thuyết lui quân Tần Chương 44: Thúc Thiêm lâm hình cãi vua Tấn Huyền Cao giả mệnh khao quân Tần Chương 45: Mạnh Minh Cậy Tài Bị Tấn Vây Tiến Chẫn Cởi Giáp Cho Địch Bắn Chương 46: Thượng Thần Giết Cha Ở Trong Cung Quân Tần Chết Trận Được Cúng Tế Chương 47: Lộng Ngọc Cưỡi Phượng Theo Tiêu Sử Triệu Thuẫn Bội Tần Lập Di Cao Chương 48: Năm tướng bàn nhau làm loạn Tấn Thọ Dư lập kế đánh lừa Tần Chương 49: Công Tử Bão Phóng Tiền Mua Nước Tề Ý Công Tham Sắc Hại Thân Chương 50: Trọng Toại Tôn Lập Oa Công Tử Triệu Thuấn Khuyên Can Tấn Linh Công