truyen don kiem diet quan ma dkdqm ebook prc download full

Đơn Kiếm Diệt Quần Ma

Hoàn thành 29 Chương 999 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Theo chí cha tòng sư học nghệ - Báo thâm thù kiếm địch bốn phương Chương 2: Thám ân tình kết nghĩa nhắc lại chuyện xưa - Truy Hồn Phán hóa thân lộ trần gian Chương 3: Giúp bạn giở tài thần công - Quần tà sợ mất hồn vía Chương 4: Chữa bệnh giải nguy cứu ẩn hiệp - Tỷ võ mới hay kẻ giết cha Chương 5: Ẩn hiệp ra tay, cha con Duy Thành thoát nạn - Má đào phô sắc, chị em thục nữ tranh xuân Chương 6: Tình yêu tha thiết - Thiếu hiệp truyền nghề nhị cô nương Chương 7: Tuấn tú siêu quần hai gái cùng thờ một chồng - Thần oai cái thế nửa lời thuyết phục quần hùng Chương 8: Ngàn dặm cách trở lữ quán gặp Phương Sóc - Trượng nghĩa cứu viện đỉnh đồi hạ Thanh Phong Chương 9: Hiên Viên thần chỉ trấn át Thanh Phong bang - Di Lặc nội công đả bại Lý Như Uyên Chương 10: Hân hoan trả thù mẹ - Vui mừng được bí kíp Chương 11: Long tàng hổ ẩn Hoàn Bích Trang Chương 12: Thấy báu lạ Hắc Long lệnh nổi lòng tham Chương 13: Đằng xà thần tiên thất đạo hãi tuyệt nghệ Chương 14: Phật kệ trong phong động - Khiến người ngọc mang bệnh tương tư Chương 15: Ma tăng thiên trúc tới - Tuyệt bích hộ thiềm kinh Chương 16: Một hờn một khóc thư sinh lộ liễu chân tình - Nửa thật nửa giả ba sư lời giả ý gian Chương 17: Truy vực thẳm - Duyên nợ còn, sinh cơ chưa tuyệt Chương 18: Mượn đao giết người gây sóng gió Chương 19: Thiên mã hành không, song hiệp ra tay Chương 20: Quỷ thủ đoạt hồn, ngân phát tán sinh Chương 21: Động lòng thiện, hảo tâm hữu hảo báo Chương 22: Phi thiên diêu tư - Dương võ trong tiêu cục Chương 23: Cô thân nghìn dặm giữ đạo nghĩa - Anh em dứt tình chia tây đông Chương 24: Người đẹp đau lòng, nước chảy hoa trôi Chương 25: Ác sư gia ngu dại phóng thích tù phạm Chương 26: Lầu Thanh Phong cưỡng bách phó hội Thái Sơn Chương 27: Thần công chữa bệnh hoạn - Ngọc diện ủi tương tư Chương 28: Máu nhuộm sơn thần miếu - Xác vùi vực thẳm Chương 29: Kiếm quang đao ảnh, mỹ nhân trừng bạo