doc truyen don kiem diet quan ma dkdqm truyen chu ebook prc download full

Đơn Kiếm Diệt Quần Ma

Hoàn thành 29 Chương 2388 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Theo chí cha tòng sư học nghệ - Báo thâm thù kiếm địch bốn phương Chương 2: Thám ân tình kết nghĩa nhắc lại chuyện xưa - Truy Hồn Phán hóa thân lộ trần gian Chương 3: Giúp bạn giở tài thần công - Quần tà sợ mất hồn vía Chương 4: Chữa bệnh giải nguy cứu ẩn hiệp - Tỷ võ mới hay kẻ giết cha Chương 5: Ẩn hiệp ra tay, cha con Duy Thành thoát nạn - Má đào phô sắc, chị em thục nữ tranh xuân Chương 6: Tình yêu tha thiết - Thiếu hiệp truyền nghề nhị cô nương Chương 7: Tuấn tú siêu quần hai gái cùng thờ một chồng - Thần oai cái thế nửa lời thuyết phục quần hùng Chương 8: Ngàn dặm cách trở lữ quán gặp Phương Sóc - Trượng nghĩa cứu viện đỉnh đồi hạ Thanh Phong Chương 9: Hiên Viên thần chỉ trấn át Thanh Phong bang - Di Lặc nội công đả bại Lý Như Uyên Chương 10: Hân hoan trả thù mẹ - Vui mừng được bí kíp Chương 11: Long tàng hổ ẩn Hoàn Bích Trang Chương 12: Thấy báu lạ Hắc Long lệnh nổi lòng tham Chương 13: Đằng xà thần tiên thất đạo hãi tuyệt nghệ Chương 14: Phật kệ trong phong động - Khiến người ngọc mang bệnh tương tư Chương 15: Ma tăng thiên trúc tới - Tuyệt bích hộ thiềm kinh Chương 16: Một hờn một khóc thư sinh lộ liễu chân tình - Nửa thật nửa giả ba sư lời giả ý gian Chương 17: Truy vực thẳm - Duyên nợ còn, sinh cơ chưa tuyệt Chương 18: Mượn đao giết người gây sóng gió Chương 19: Thiên mã hành không, song hiệp ra tay Chương 20: Quỷ thủ đoạt hồn, ngân phát tán sinh Chương 21: Động lòng thiện, hảo tâm hữu hảo báo Chương 22: Phi thiên diêu tư - Dương võ trong tiêu cục Chương 23: Cô thân nghìn dặm giữ đạo nghĩa - Anh em dứt tình chia tây đông Chương 24: Người đẹp đau lòng, nước chảy hoa trôi Chương 25: Ác sư gia ngu dại phóng thích tù phạm Chương 26: Lầu Thanh Phong cưỡng bách phó hội Thái Sơn Chương 27: Thần công chữa bệnh hoạn - Ngọc diện ủi tương tư Chương 28: Máu nhuộm sơn thần miếu - Xác vùi vực thẳm Chương 29: Kiếm quang đao ảnh, mỹ nhân trừng bạo