doc truyen don gian tieng yeu dgty truyen chu ebook prc download full

Đơn Giản Tiếng Yêu
Đơn Giản Tiếng Yêu

Đơn Giản Tiếng Yêu

Hoàn thành 48 Chương 1901 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Cuộc sống nơi thôn nghèo Chương 2: Bóng dáng người đàn ông Chương 3: Tỷ đệ Chương 4: "Ép" duyên Chương 5: Hôn lễ thôn nghèo Chương 6: Tình nồng nàn, ý mênh mang Chương 7: Nhiếp Chính Vương Chương 8: Hùng tâm tráng chí ngủ yên Chương 9: Lo lắng Chương 10: Bạch y công tử Chương 11: Bạch Phượng Khanh Chương 12: Lòng dạ Đế vương Chương 13: Nghi phi Chương 14: Tri kỷ Chương 15: Phu nhân Chương 16: Lòng dạ đàn bà Chương 17: Khi nữ tử yêu Chương 18: Mong ước của nàng Chương 19: Nỗi lo lắng trong lòng Thái Mẫn Chương 20: Không phải chốn của nàng Chương 21: Tiệc trong cung Chương 22: Cầu xin Chương 23: Ý đồ của Nghi Phi Chương 24: Mẫn phu nhân Chương 25: Hình bóng mịt mờ Chương 26: Chuyện cũ - chuyện nay Chương 27: Một cơn sóng tới Chương 28: Lòng người hiểm ác Chương 29: Hồi ức Chương 30: Mưu tính chốn cung đình Chương 31: Hàn Viễn và Tiểu Khánh Nhi Chương 32: Mẫu tử liên tâm Chương 33: Đế vương Chương 34: Hoàng đế và thường dân Chương 35: Đau tận tâm cang Chương 36: Quyền lực có nghĩa gì Chương 37: Tha thứ Chương 38: Toan tính của hoàng đế Chương 39: Thần tử và Quân vương Chương 40: Có những sự hi sinh Chương 41: Ngoại truyện 1: Hàn Viễn và Lâm Nghi -16+ Chương 42: Ngoại truyện 1.2 Chương 43: Ngoại truyện: Hàn Viễn và Thương Vũ Chương 44: Ngoại truyện: Những người ở Hạ Đàm Chương 45: Ngoại truyện 4: Dũng khí Chương 46: Ngoại truyện 5: Điều quan trọng Chương 47: Ngoại truyện 6: Hồ ly tinh Chương 48: Ngoại truyện 7: Chờ đợi và vẫn đợi chờ] -HOÀN TRUYỆN