truyen doc y xau phi dyxp ebook prc download full

Độc Y Xấu Phi

Hoàn thành 98 Chương 914 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Điều kiện của Yến vương Chương 2: Khéo đoạt hổ con Chương 3: Đánh chính là ngươi! Chương 4: Hòa ly thư biến thành hưu thư Chương 5: Công Tôn Trường Khanh, ngươi thật hung ác! Chương 6: Rời khỏi Yến vương phủ Chương 7: Cuộc sống mới Chương 8: Thu phục năm vị chưởng quỹ Chương 9: Kế hoạch của Hạng Quân Vãn Chương 10: Ấn tượng mới gặp Chương 11: Nam tử thần bí Chương 12: Gặp lại kẻ thù Chương 13: Yến vương gia giết người Chương 14: Giết người đền mạng, chuyện thiên kinh địa nghĩa Chương 15: Lấy mạng đền mạng, ngươi dám sao? Chương 16: Bách Lý Giao Chương 17: Thiếu chủ, Di Hồng công tử rất xinh đẹp! Chương 18: Lưu đày Mạn Bắc Chương 19: Tiểu thư nổi giận rồi Chương 20: Giáo huấn kẻ ngốc Chương 21: Ai đùa bỡn ai Chương 22: Thắng lợi. Chương 23: Bảy cánh hoa tuyết Chương 24: Mới gặp: ra tay quá nặng Chương 25: Thiếu chủ phu nhân tương lai Chương 26: Hạng Quân Nhu khiêu khích. Chương 27: Phượng Cửu điên cuồng Chương 28: Phong ba kim hài tuyển vợ Chương 29: Công chúa hoàng gia khác người Chương 30: Hỏa thiêu Phỉ Thúy Cư Chương 31: Đại hỏa phủ tướng quân Chương 32: Hưu độc phụ Chương 33: Phụ thân này cũng không tệ lắm Chương 34: Dưỡng hồ ngàn ngày dùng hồ một lúc Chương 35: Bị ám sát Chương 36: Gặp lại Chương 37: Bí mật phía sau ám sát Chương 38: Tiến cung, cẩn thận Chương 39: Lời đồn đãi bay đầy trời Chương 40: Ta ghét nhất cái từ “phế vật” này Chương 41: Thấy một lần, đánh một lần! Chương 42: Phượng Cửu u oán Chương 43: Chẩn bệnh giá trên trời Chương 44: Quân lệnh trạng Chương 45: Chương 45 Chương 46: Bất ngờ bị ám sát Chương 47: Đại dì mụ hố cha * (Dì cả mẹ hố ta) Chương 48: Phượng Cửu ngượng ngùng Chương 49: Bắt lấy dạ dày nữ nhân Chương 50: Thua thì hôn ta