doc truyen doc sung bang phi dsbp ebook prc download full

Độc Sủng Băng Phi

Hoàn thành 75 Chương 1489 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Bừng tỉnh ở nơi khác Chương 2: Thân thế thê lương Chương 3: Dung mạo Chương 4: Tóc dài xinh đẹp Chương 5: Giá y Chương 6: Xuất giá Chương 7: Sắc phong Băng phi Chương 8: Cuộc sống ở lãnh cung Chương 9: Quý phi giá lâm Chương 10: Hoàng thượng đích thân đến Chương 11: Ngẫu nhiên gặp được Thái hoàng thái hậu Chương 12: Thái hoàng thái hậu? Hoàng tổ mẫu Chương 13: Từ ninh cung Chương 14: Khôi phục hình dáng Chương 15: Thỉnh cầu Thái hoàng thái hậu Chương 16: Cư ngụ tại Từ ninh cung Chương 17: Chuẩn bị ngọ yến Chương 18: Hoàng thượng? Từ Ninh cung? Chương 19: Chỗ ngồi trống? Giúp cho ai? Chương 20: Trưng bày diện mạo Chương 21: Phong cầm vũ ca Chương 22: Điều tra Chương 23: Tát tai Chương 24: Hoàng thượng? Chương 25: Đêm dò xét Chương 26: Qua đêm tại Lãnh thu cung Chương 27: Tâm phiền ý loạn Chương 28: Yên nhi trở về Chương 29: Biểu diễn tài nghệ Chương 30: Bôi khúc Chương 31: Ảo thuật Chương 32: Rời khỏi Chương 33: Trúng kiếm Chương 34: Bị thương Chương 35: Nghe lén Chương 36: Giải thích Chương 37: Quá vãng Chương 38: Ôm nhau mà ngủ Chương 39: Hoàng thượng? Chương 40: Sầu? Cừu? Chương 41: Bạch y nhân Chương 42: Dạ yến (1) Chương 43: Dạ yến (2) Chương 44: Chớp mắt đã ngàn năm Chương 45: Lãnh Phong (1) Chương 46: Lãnh Phong (2) Chương 47: Lãnh Phong (3) Chương 48: Màn đêm Chương 49: Qua đêm (1) Chương 50: Qua đêm (2)