doc truyen doc co quai khach dcqk ebook prc download full

Độc Cô Quái Khách

Hoàn thành 72 Chương 1065 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Hào Kiệt Trổ Tài Quần Hùng Khiếp Vía Chương 2: Thiên Long Tăng Đả Bại Độc Cô Chương 3: Trong Cổ Miếu Độc Cô Mắc Nạn Chương 4: Cứu Tình Lang Thân Gái Dặm Trường Chương 5: Tin Người Thân Thục Nữ Sa Cơ Chương 6: Nhờ Quái Thú Anh Thoát Chết Chương 7: Thẩm Thiến Hoa Thổ Lộ Can Trường Chương 8: Bạch Cốt Động Chúa Là Ai ? Chương 9: Cuộc Tỷ Đấu Rùng Rợn Giữa Độc Cô Nhạn Và Vô Danh Tẩu Chương 10: Trong Tà Phái Có Người Nghĩa Hiệp Chương 11: Mụ Áo Xanh Ngầm Đả Thương Đôi Hào Kiệt Chương 12: Chốn Rừng Hoang Gặp Chuyện Bất Ngờ Chương 13: Hành Tung Thiếu Nữ, Ác Ni Thọ Tử Chương 14: Anh Hùng Nghĩa Hiệp Cứu Gian Nhân Chương 15: Nghe Khúc Đoạn Trường Hào Kiệt Nát Gan Chương 16: Chẳng Tu Hành Cũng Nhận Là Sư Chương 17: Cái chết bí ẩn của Lâm Thiên Lôi Chương 18: Phóng Tia Hồng Hào Kiệt Truyền Tin Chương 19: Một Cảnh Rùng Rợn Trong Căn Nhà Tranh Chương 20: Người Đàn Bà Áo Xanh Là Ai ? Chương 21: Thiếu hiệp dò la động Hắc Y Chương 22: Lùa thuốc mê vào động Hắc Y Chương 23: Thẩm Thiến Hoa tìm đến đưa tin Chương 24: Kẻ cắp bà già gặp nhau Chương 25: Thiên Nam Độc Thành Đoàn Vân Trình Chương 26: Giữa rừng hoang Hoả Tử bỏ mình Chương 27: Theo thần điểu gặp người lạ mặt Chương 28: Giả Lâm Thiên Lôi giải vây thiếu nữ Chương 29: Cưỡi thần điểu bay lên Nhạn Đăng Chương 30: Đoàn Hiểu Vân ngỏ lời tâm sự Chương 31: Khe Quỷ Sầu hào kiệt thăm dò Chương 32: Qua ải đầu xông vào kỳ trận Chương 33: Vận khinh công hào kiệt quá quan Chương 34: Qua ba ải hào kiệt lâm nguy Chương 35: Cuộc do thám Thuần Vu Thé Gia Chương 36: Lão phu nhân tính kế lâu dài Chương 37: Định cưỡng hôn tính cuộc trường tồn Chương 38: Lọt tai toàn những chuyện hoài nghi Chương 39: Tuyết Huyết Tú Sĩ Uông Công Lăng Chương 40: Lý Tiểu Khất vượt tường mắc nạn Chương 41: ĐỘC CÔ NHẠN QUYẾT THA TƯ ĐỒ XẢO Chương 42: CẢNH RÙNG RỢN TẠI NHỊ LONG TRANG Chương 43: ĐỘC CÔ NHẠN TÍNH BÀI DỤ ĐỊCH Chương 44: NGHĨ TÌNH THẦY PHÓNG THÍCH YÊU NHÂN Chương 45: GẶP ĐỆ TỬ HỎI DÒ SƠN ĐỘNG Chương 46: QUÁI NHÂN TRONG ĐỘNG LINH XÀ Chương 47: THIÊN MA VŨ DỄ SAY LÒNG HÀO KIỆT Chương 48: HIỂU THÂN THẾ ĐAU LÒNG HÀO KIỆT Chương 49: MỘT MÀN KỊCH ĐÁNG CƯỜI HAY ĐÁNG KHÓC Chương 50: THƯƠNG ÁI NỮ, VÂN TRÌNH CHẾT GIẤC