doc truyen doc co quai khach dcqk truyen chu ebook prc download full

Độc Cô Quái Khách

Hoàn thành 72 Chương 2344 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Hào Kiệt Trổ Tài Quần Hùng Khiếp Vía Chương 2: Thiên Long Tăng Đả Bại Độc Cô Chương 3: Trong Cổ Miếu Độc Cô Mắc Nạn Chương 4: Cứu Tình Lang Thân Gái Dặm Trường Chương 5: Tin Người Thân Thục Nữ Sa Cơ Chương 6: Nhờ Quái Thú Anh Thoát Chết Chương 7: Thẩm Thiến Hoa Thổ Lộ Can Trường Chương 8: Bạch Cốt Động Chúa Là Ai ? Chương 9: Cuộc Tỷ Đấu Rùng Rợn Giữa Độc Cô Nhạn Và Vô Danh Tẩu Chương 10: Trong Tà Phái Có Người Nghĩa Hiệp Chương 11: Mụ Áo Xanh Ngầm Đả Thương Đôi Hào Kiệt Chương 12: Chốn Rừng Hoang Gặp Chuyện Bất Ngờ Chương 13: Hành Tung Thiếu Nữ, Ác Ni Thọ Tử Chương 14: Anh Hùng Nghĩa Hiệp Cứu Gian Nhân Chương 15: Nghe Khúc Đoạn Trường Hào Kiệt Nát Gan Chương 16: Chẳng Tu Hành Cũng Nhận Là Sư Chương 17: Cái chết bí ẩn của Lâm Thiên Lôi Chương 18: Phóng Tia Hồng Hào Kiệt Truyền Tin Chương 19: Một Cảnh Rùng Rợn Trong Căn Nhà Tranh Chương 20: Người Đàn Bà Áo Xanh Là Ai ? Chương 21: Thiếu hiệp dò la động Hắc Y Chương 22: Lùa thuốc mê vào động Hắc Y Chương 23: Thẩm Thiến Hoa tìm đến đưa tin Chương 24: Kẻ cắp bà già gặp nhau Chương 25: Thiên Nam Độc Thành Đoàn Vân Trình Chương 26: Giữa rừng hoang Hoả Tử bỏ mình Chương 27: Theo thần điểu gặp người lạ mặt Chương 28: Giả Lâm Thiên Lôi giải vây thiếu nữ Chương 29: Cưỡi thần điểu bay lên Nhạn Đăng Chương 30: Đoàn Hiểu Vân ngỏ lời tâm sự Chương 31: Khe Quỷ Sầu hào kiệt thăm dò Chương 32: Qua ải đầu xông vào kỳ trận Chương 33: Vận khinh công hào kiệt quá quan Chương 34: Qua ba ải hào kiệt lâm nguy Chương 35: Cuộc do thám Thuần Vu Thé Gia Chương 36: Lão phu nhân tính kế lâu dài Chương 37: Định cưỡng hôn tính cuộc trường tồn Chương 38: Lọt tai toàn những chuyện hoài nghi Chương 39: Tuyết Huyết Tú Sĩ Uông Công Lăng Chương 40: Lý Tiểu Khất vượt tường mắc nạn Chương 41: ĐỘC CÔ NHẠN QUYẾT THA TƯ ĐỒ XẢO Chương 42: CẢNH RÙNG RỢN TẠI NHỊ LONG TRANG Chương 43: ĐỘC CÔ NHẠN TÍNH BÀI DỤ ĐỊCH Chương 44: NGHĨ TÌNH THẦY PHÓNG THÍCH YÊU NHÂN Chương 45: GẶP ĐỆ TỬ HỎI DÒ SƠN ĐỘNG Chương 46: QUÁI NHÂN TRONG ĐỘNG LINH XÀ Chương 47: THIÊN MA VŨ DỄ SAY LÒNG HÀO KIỆT Chương 48: HIỂU THÂN THẾ ĐAU LÒNG HÀO KIỆT Chương 49: MỘT MÀN KỊCH ĐÁNG CƯỜI HAY ĐÁNG KHÓC Chương 50: THƯƠNG ÁI NỮ, VÂN TRÌNH CHẾT GIẤC