doc truyen doc ai sat thu phu quan dastpq truyen chu ebook prc download full

Độc Ái Sát Thủ Phu Quân

Hoàn thành 130 Chương 5192 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Xuyên qua một cách khó hiểu Chương 2: Thân phận bí ẩn Chương 3: Hội ngộ trai đẹp Chương 4: Lần đầu gặp gỡ Chương 5: Cùng nhau hợp tác Chương 6: Bị tập kích Chương 7: Thóat hiểm Chương 8: Tìm kiếm Dược Vương Chương 9: Bái kiến Dược Vương Chương 10: Động phòng giả Chương 11: Phu nhân Chương 12: Thị thiếp Chương 13: Liễm Diễm Chương 14: Doanh Tích Chương 15: Nhàm chán Chương 16: Học cưỡi ngựa Chương 17: Trúng độc Chương 18: Chân tướng Chương 19: Xem ta ra tay đây Chương 20: Tình ý của Dịch Thiên Chương 21: Một lần cưỡi ngựa nhớ đời Chương 22: Cướp đây Chương 23: Vụ Liệt và Vụ Tiêm Chương 24: Bồng Lai Các Chương 25: Mai phục Chương 26: Xuân cung sống Chương 27: Chạy trối chết Chương 28: Chuẩn bị hôn lễ Chương 29: Chờ đợi hôn lễ Chương 30: Hôn lễ đại biến Chương 31: Đổi người Chương 32: Cử hành hôn lễ Chương 33: Nam Cung Linh Chương 34: Đi dạo phố Chương 35: Du hồ Chương 36: Ghen Chương 37: Cuộc sống nữ vương Chương 38: Phụ thân của Dịch Thiên Chương 39: Tái ngộ Hách Liên Thành Chương 40: Sát thủ Dịch Thiên Chương 41: Thông suốt Chương 42: Lế khai mạc Chương 43: Hội đấu giá Chương 44: Lâm Phong Chương 45: Hỗn lọan Chương 46: Bị bắt Chương 47: Nỗi lòng của Lâm Phong Chương 48: Theo đuổi 1 Chương 49: Theo đuổi 2 Chương 50: Theo đuổi 3