doc truyen doan kiem thu dkt truyen chu ebook prc download full

Đoản Kiếm Thù

Hoàn thành 127 Chương 6618 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Phi lộ Chương 2: Cuộc chiến đấu dàn xếp bằng tiền Chương 3: Trong nghĩa địa Ương Thần xuất hiện Chương 4: Triều Thiên Tôn Giả thi triển phép màu Chương 5: Trong ngôi nhà cổ hí lộng quỷ thần Chương 6: Nữ lang hoa lệ xuất hiện đột ngột Chương 7: Lưu Hương viện quần hùng bị hãm Chương 8: Lưu Hương viện phát sinh biến cố Chương 9: Tư Mã Đạo Nguyên xuất hiện đột ngột Chương 10: Trong Mạch phủ phát sinh biến cố Chương 11: Chưa rõ ai là chân kiếm thủ Chương 12: Mũi lệnh tiễn kinh hồn Mạch Cấn Chương 13: Nỗi lòng u ẩn của Võ Băng Hàm Chương 14: Triệu Tử Nguyên vào Thái Chiêu bảo Chương 15: Những diễn biến trên lầu Tuyên Võ Chương 16: Người cụt chân tay bản lãnh kinh hồn Chương 17: Thanh kiếm gãy chấn động võ lâm Chương 18: Tư Mã Đạo Nguyên lại xuất hiện Chương 19: Lão quái nhân thuyết pháp đánh cờ Chương 20: Yên Định Viễn chạm trán kỳ nhân Chương 21: Thái Chiêu bảo Băng Hàm xuất hiện Chương 22: Chàng hào kiệt biến thành nô lệ Chương 23: Biến cố ly kỳ trong tửu điếm Chương 24: Hung thủ giết Tào Sĩ Ngoan là ai? Chương 25: Tử Cốc Ưng Vương xuất hiện Chương 26: Mạch Cấn xuất hiện đâm hào kiệt Chương 27: Những cảnh rùn rợn trong chùa Quảng Linh Chương 28: Quỷ Phủ môn làm trò quái đản Chương 29: Cố Thiên Võ đả bại Nhất Phi Chương 30: Người bí mật ngồi trong xe là ai? Chương 31: Người hào kiệt mắc vòng nô lệ Chương 32: Người trong xe chỉ huy cuộc đấu Chương 33: Yên Lăng Thanh bại lộ hành tung Chương 34: Lượm khăn tay trúng độc vong thân Chương 35: Quán Thạch Đình chơi khăm Hắc đạo Chương 36: Đã toan coi mặt lại định cướp đồ Chương 37: Yên Định Viễn ngăn cản xe bồng Chương 38: Trong rừng sâu mở cuộc hội đàm Chương 39: Sư hổ mang toan hại hiền lương Chương 40: Mượn cờ bạc sát hại côn đồ Chương 41: Điền Tây Quỷ Phủ phát tà công Chương 42: Tưởng ám hiệu, ma đầu bị gạt Chương 43: Võ Đang sơn Hướng Dã bỏ mình Chương 44: Trong lòng chồng chất mối hoài nghi Chương 45: Địch Nhất Phi toan đánh cắp vỏ kiếm Chương 46: Trong tửu quán Hoa hòa thượng lại xuất hiện Chương 47: Bạch bào nhân đại chiến Hoa hòa thượng Chương 48: Cử động rút kiếm thần sấu quỷ khốc Chương 49: Bước đường phiêu bạt của Thẩm cô nương Chương 50: Luyện Phù Phong kiếm đấu với Hương Xuyên