doc truyen do thi than cap tong su dttcts truyen chu ebook prc download full

Đô Thị Thần Cấp Tông Sư
Đô Thị Thần Cấp Tông Sư
Đô Thị Nguồn: http://truyencv.com/ Thêm Chương

Đô Thị Thần Cấp Tông Sư

Tác giả: Du Nhàn Phong Thể loại: Đô Thị Nguồn: http://truyencv.com/

Đang cập nhật Convert 696 Chương 149131 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Tu chân cao thủ Thiên Cơ Tông Tông chủ Diệp Thiên Cơ Độ Kiếp thất bại, lại trùng sinh tại một cái kẻ ngu trên thân, từ đây mở ra trang bức con đường.

Bất luận kẻ nào dám cản ở trước mặt ta, một quyền làm bạo!

Tông môn, hào môn, đều là giun dế!

5 chương truyện mới nhất

Chương 1: Đồ đần Chương 2: Diệp Khả Khanh Chương 3: Luyện khí nhất trọng! Chương 4: Tìm phiền toái! Chương 5: Lâm Nam Hồng ở chỗ này đi học a? Chương 6: Đá bay! Chương 7: Lo lắng Chương 8: Mua sắm Thảo dược Chương 9: Vay tiền Chương 10: Luyện khí nhị trọng Chương 11: Thị trường đồ cổ Chương 12: Xuất thủ cứu giúp Chương 13: Công phu sư tử ngoạm Chương 14: Xuất thủ tàn nhẫn Chương 15: Âm mưu Chương 16: 137 số lao ngục Chương 17: Ngục Vương Chương 18: Lão Đại đi thong thả Chương 19: Hàn gia Chương 20: Chữa bệnh Chương 21: Hàn lão gia tử tốt (canh thứ hai) Chương 22: Mời khách Chương 23: Cố Nhu bạn trai Chương 24: Khả Khanh, ngươi có một cái hảo ca ca Chương 25: Đưa tặng vòng tay Chương 26: Thiệp mời Chương 27: Lục tiên sinh Chương 28: Tụ Linh Trận! Chương 29: Xuất phát Chương 30: Đến Chương 31: Cá mè một lứa Chương 32: Ném ra bên ngoài Chương 33: Có mắt không tròng Chương 34: Ca Chương 35: Ngươi là Lục tiên sinh? (Canh thứ nhất) Chương 36: Thưởng bảo (canh thứ hai) Chương 37: Các ngươi còn chưa đủ tư cách mời ta ra ngoài (một ngàn phiếu đề cử Canh [3]) Chương 38: Đổi chỗ Chương 39: Đánh lui Chương 40: Thiên Hạ võ học, cũng không phải là duy khoái bất phá! Chương 41: Phản Phác Quy Chân Chương 42: Nói chuyện quyền lợi Chương 43: Diệt sát oán khí (canh thứ nhất) Chương 44: Yến hội kết thúc (canh thứ hai) Chương 45: Đối ta dập đầu ba cái a (Canh [3]) Chương 46: So sánh Quân Thể Thuật mạnh hơn Luyện Thể thuật Chương 47: Hàng phục oán khí chi linh Chương 48: Ca,... Cứu ta Chương 49: Đây là người a? Chương 50: Vòng tay hộ chủ (canh thứ nhất)